Zasady recenzowania i publikacji - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zasady recenzowania i publikacji

Powrót do spisu treści

Każdy artykuł przesłany do publikacji w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi jest recenzowany przez dwóch specjalistów z dziedziny, której dotyczy artykuł. W procesie recenzji utrzymywana jest anonimowość zarówno recenzenta jak i autora. Autorowi udostępniana jest treść recenzji. Autor zgłaszający artykuł do publikacji w ZNWSInf informowany jest pocztą elektroniczną o etapach realizacji procesu wydawniczego takich jak: przesłanie artykułu do recenzenta, decyzja recenzenta, decyzja o akceptacji do druku i spodziewanym czasie publikacji informacja o opublikowaniu artykułu.

Kryteria oceny artykułu:

 1. Artykuł
  • przedstawia nowe praktycznie istotne problemy - tak/nie
  • przedstawia nową metodologie rozwiązania konkretnych problemów - tak/nie
  • zastosowanie znanych metod w nowych zagadnieniach - tak/nie
  • przedstawia istotne wyniki badań symulacyjnych lub rzeczywistych - tak/nie
  • przedstawia już publikowane zagadnienia - tak/nie
  • jest opracowaniem przeglądowym - tak/nie
 2. W artykule w jasny sposób sformułowano problem - tak/nie
 3. Tytuł jest zgodny z treścią artykułu - tak/nie
 4. Streszczenie odpowiada zawartości artykułu - tak/nie
 5. Informacje źródłowe precyzyjnie odzwierciedlają stan aktualnej wiedzy - tak/nie
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki