Wytyczne do przygotowania artykułu - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Wytyczne do przygotowania artykułu

Powrót do spisu treści

Artykuł przesłany do publikacji w ZNWSinf może być napisany w języku polskim lub w angielskim. W przepadku wersji polskojęzycznej wymagany jest dodatkowo tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. W przypadku wersji anglojęzycznej wymagane są wymienione elementy w języku polskim.

Treść artykułu powinna wskazywać na pochodzenie wykorzystanych, nieoczywistych źródeł, które były podstawą do realizacji zadań badawczych postawionych w artykule a nie zostały stworzone w trakcie prac nad publikacją.

W celu ułatwienia formatowania treści artykułu serdecznie zachęcamy do skorzystania z przygotowanego szablonu, w którym zdefiniowano style pozwalające na utrzymanie zalecanego układu poszczególnych funkcjonalnych elementów artykułu – szablon_artykulu.doc.

Ogólne zasady przygotowania artykuł (sformułowane w postaci styli w zbiorze szablon_artykulu.doc) powinny być zgodne z poniższymi wytycznymi.

Format strony:176x250 mm;

Marginesy:wewn. – 26 mm, zewn. – 25 mm, górny – 26 mm, dolny – 25 mm

Wcięcie akapitowe: 5 mm

Pagina górna:linia 0.5 pt, na wysokości 20 mm od górnej krawędzi, tekst – do zewnętrznych marginesów, pierwsza strona artykułu – „Zeszyty Naukowe WSInf nr x(x)/xxxx”, na stronach lewych – imię i nazwisko autora, na stronach prawych – tytuł artykułu, font Arial 8

Fonty:tekst podstawowy - Arial 10, nazwisko autora - Arial 11 Bold, tytuł artykułu - Arial 14 Bold wersaliki, śródtytuły - Arial 11 Bold, przypisy - Arial 8

Bibliografia:powinna zawierać tylko pozycje wymienione w tekście. Sposób oznaczania cytowanych pozycji w tekście: [1], [2] itd. Sposób zapisu w bibliografii:

[1] Iksiński Y., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miasto, Rok.

[2] Igrekowski X., Tytuł artykułu, „Czasopismo” nr X, Rok.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki