Zeszyty Naukowe Vol. 9, Nr 3, 2010 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty Naukowe Vol. 9, Nr 3, 2010

Powrót do spisu treści

Radosław Weychan, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski
Przetwarzanie sygnałów audio w czasie rzeczywistym z zastosowaniem target support package TC6
Real Time Audio Signal Processing Using Target Support Package TC6 Library
Abstract           Full text

Tomasz Trzepieciński
Modelowanie procesu kształtowania blach w programie abaqus
Modelling Sheet Metal Forming Process Using Abaqus
Abstract           Full text 

Tomasz Trzepieciński
Zastosowanie regresji wielokrotnej i sieci neuronowej do modelowania zjawiska tarcia
Application of Multiple Regression and Neural Network for Modelling of Friction Phenomenon
Abstract           Full text 

Tomasz Marciniak, Radosław Weychan, Adam Dąbrowski
Analiza szybkiej identyfikacji mówcy implementowanych w środowisku matlab oraz code composer studio
Analysis of Fast Speaker Identification Implemented in Matlab and Code Composer Studio
Abstract           Full text

Damian Jackowski, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski
Implementacja i analiza modeli detekcji i śledzenia obiektów w sekwencjach wideo z zastosowaniem modułu z procesorem sygnałowym
Implementation and Analysis of Models for Detection and Tracking Objects in Video Sequences Using Digital Signal Processing Module
Abstract           Full text

Agata Chmielewska, Paweł Pawłowski, Adam Dąbrowski
Zastosowanie metod przetwarzania sekwencji wideo do wspomagania monitoringu miejskiego
Applying Methods of Processing the Sequence of the Video for Supporting the Urban Monitoring
Abstract           Full text

Zofia Magdalena Łabęda-Grudziak
Addytywny model procesu zmian ciśnień w sieci gazociągowej w układzie detekcji nieszczelności1
Additive Model of Pressure Decomposition in Gas Network for the Leak Detection Scheme
Abstract           Full text 

Zofia Magdalena Łabęda-Grudziak
Dobór struktury modelu addytywnego dla potrzeb detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych
Additive Model Structure Selection for the Fault Detection in Dynamic Systems
Abstract           Full text 

Krzysztof Kozakiewicz, Dominik Głowacki
Modelowanie procesu formowania się szyjki w walcowej próbce rozciąganej
Modeling of the Process of Forming the Neck in Cylinder Shape Stretched Sample
Abstract           Full text

Piotr Grześ
Zastosowanie metody elementów skończonych w modelowaniu zjawiska generacji ciepła w hamulcach tarczowych
Use of the Finite Element Method for Simulation of Heat Generation in Disc Brakes
Abstract           Full text

Zbigniew Gmyrek
Modelowanie statycznej pętli histerezy materiału magnetycznie miękkiego
Modeling of Static Hysteresis of Soft Magnetic Material
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki