Zeszyty Naukowe Vol. 8, Nr 2, 2009 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty Naukowe Vol. 8, Nr 2, 2009

Powrót do spisu treści

Andrzej Borys
Poprawność wzorów podstawowych użytych w pewnej uproszczonej metodzie obliczeń zniekształceń harmonicznych scalonych układów analogowych
On Correctness Of The Basics Of Palumbo And Pennisi’s Means Of Harmonic Distortion Calculation In Analog Integrated Circuits
Abstract           Full text

Andrzej Borys
Wykorzystanie formalizmu admitancyjnego w analizie nieliniowej
Exploiting Admittance Formalism in the Nonlinear Analysis
Abstract           Full text 

Radosław Biniek, Adam Pelikant
Zastosowanie rozszerzenia MDX do tworzenia hurtowni danych na platformie Microsoft SQL Serwer
Implementation of MDX Extension for Warehousing on MS SQL Server Platform
Abstract           Full text

Adriana Maszorek, Adam Pelikant
Zastosowanie rozszerzenia DMX do zgłębiania danych na platformie Microsoft SQL Server
Implementation of DMX Extension for Data Mining on MS SQL Server Platform
Abstract           Full text 

Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Tadeusz Burczyński
Optymalizacja topologiczna układów mechanicznych przy użyciu sztucznego systemu immunologicznego
Topology Optimization of Mechanical Structures Using Artificial Immune System
Abstract           Full text 

Zbigniew Gmyrek
Modele matematyczne i metody wyznaczania strat w ferromagnetykach miękkich pracujących w warunkach pola przemiennego i obrotowego
Mathematical Models and Methods Used in Iron Loss Evaluation Under Longitudinal as Well as Rotational Magnetisation
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki