Zeszyty Naukowe Vol. 7, Nr 1, 2008 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty Naukowe Vol. 7, Nr 1, 2008

Powrót do spisu treści

Piotr Czech, Krystian Wilk, Rafał Łukasik
Perceptron wielowarstwowy jako narzędzie służące do wyznaczania pracy deformacji nadwozia samochodu po kolizji drogowej
Multilayer Perceptron as a Tool to Mark the Work of the Motor-Car Body Deformation as A Result of Road Collision
Abstract           Full text

Piotr Czech
Wykorzystanie metod czasowo-częstotliwościowych do budowy deskryptorów uszkodzeń kół zębatych dla radialnych sieci neuronowych
Application of the Time-Frequency Methods for Setting up the Tooth Faults Model of Gerbox Assembly for Radial Neural Network
Abstract           Full text 

Wojciech Horzelski
Analiza probabilistyczna wybranych sekwencyjnych algorytmów pakowania
Probabilistic Analysis of Some Sequential Algorithms for Binpacking Problem
Abstract           Full text

Antoni John, Piotr Orantek
Analiza interwałowa i rozmyta kości biodrowej człowieka
The Interval and Fuzzy Analysis of the Human Pelvic Bone
Abstract           Full text

Adam Pelikant
Metody reprezentacji atrybutów w zadaniach zgłębiania danych
Methods of Atributes Representation in Data Mining Problems
Abstract           Full text 

Andrzej Sikora
Modelowanie, symulacja i przykładowe zastosowania mobilnej bezprzewodowej sieci typu ad-hoc
Modeling, Simulation and Application of Wireless, Mobile Adhoc Network
Abstract           Full text

Mariusz Frydrych
Modelowanie charakterystyki generatora liczb pseudolosowych
Modeling the Characteristcs of Pseudo-Random Number Generator
Abstract           Full text 

Artur Męski, Agata Półrola
Modelowanie i weryfikacja protokołu sctp z wykorzystaniem automatów czasowych ze zmiennymi
Modelling and Verification of the Sctp Protocol Using Timed Automata with Discrete Data
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki