Zeszyty Naukowe Vol. 6, Nr 1, 2007 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty Naukowe Vol. 6, Nr 1, 2007

Powrót do spisu treści

Paweł Burchert, Adam Pelikant
System zarządzania raportami
Report Management System
Abstract           Full text

Krzysztof Drozdowski, Adam Pelikant
Tworzenie chatterbota chris
Construction of Chatterbot Chris
Abstract           Full text

Robert Fiuk, Zbigniew Wróblewski
Cyfrowe modelowanie przepięć łączeniowych generowanych przez łączniki próżniowe
Digital Modelling of Overvoltage Generated by Vacuum Connector
Abstract           Full text

Zbigniew Gmyrek
Modelowanie histerezy materiału magnetycznego za pomocą modelu preisach’a
The Hysteresis Modelling of Magnetic Material with Help of the Preisach Model
Abstract           Full text

Marcin Janaszewski, Laurent Babout
Przegląd najpopularniejszych koncepcji szkieletyzacji obrazów 3d
Review of Popular Skeleton Conception of 3D Images
Abstract           Full text

Paweł Janowski, Adam Pelikant
System obiegu wniosków jako przykład zastosowania ASP.NET 2.0 oraz MS SQL 2005 Express
System of Documents Management as A Example of ASP.NET 2.0 oraz MS SQL 2005 Express Application
Abstract           Full text

Paulina Obara, Waldemar Szaniec
MRS I MES w analizie belek o zmiennym przekroju
FDM and FEM in Variable Section Beam Analysis
Abstract           Full text

Piotr Wanat, Adam Pelikant
Obsługa acyklicznych grafów skierowanych (drzew) z poziomu języka zapytań SQL
Acyclical Graphs (Trees) Handling From the Level of Structure Query Language SQL
Abstract           Full text

Kazimierz Wieczorkowski
Systemy ekspertowe w edukacji
Expert Systems
Abstract           Full text

Mariusz Zarzycki, Adam Pelikant
Polityka bezpieczeństwa zasobów informatycznych
Security Politic for Computers Systems
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki