Zeszyty naukowe Vol. 10 nr 2 2011 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty naukowe Vol. 10 nr 2 2011

Powrót do spisu treści

Jerzy Luciński
Schematy zastępcze lamp CCFL
CCFL Lamp’s Equivalent Circuit
Abstract           Full text

Mirosław Zając
Dobór parametrów filtru adaptacyjnego na przykładzie procesu przetwarzania obrazów medycznych
Selection of The Adaptive Filter Parameters for Example Process of Medical Images Processing
Abstract           Full text

Jerzy Roszkowski
Jakość architektury korporacyjnej
The Quality of the Enterprise Architecture
Abstract           Full text

Sebastian Rafałko, Adam Pelikant
Zastosowanie service broker do automatycznej synchronizacji danych na platformie microsoft SQl Serwer
Usage of Service Broker to Automatic Synchronize of Data in Microsoft SQL Server
Abstract           Full text 

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski
Bazodanowa logika skrzynek poczty elektronicznej
Database Logic of Email Boxes
Abstract           Full text

Jacek Wiśniewski
Optymalizacja kosztów materiałowych w projektowaniu struktur kompozytowych
Optimization of Material Costs in The Design of Composite Structures
Abstract           Full text

Agata Chmielewska, Adam Dąbrowski, Tomasz Marciniak, Radosław Weychan, Łukasz Waszczuk, Dariusz Zamorski
System automatycznego liczenia obiektów w ruchu miejskim
An Automatic System Of Counting Objects In Urban Traffic
Abstract           Full text 

Zbigniew Gmyrek
Porównanie inżynierskich metod estymacji strat w cienkich blachach ferromagnetycznych
Comparison of Engineering Methods of Loss Prediction in Thin Ferromagnetic Laminations
Abstract           Full text 

Jan Turant
Wielokryterialne optymalne projektowanie przepływu ciepła w wale kalandra
Multiobjective Optimal Design of Heat Flow in Calender Shaft
Abstract           Full text 

Grzegorz Zwoliński
Uczelniany system elektronicznego obiegu dokumentów
University System of Electronic Circulation of Documents
Abstract           Full text 

Zbigniew Gmyrek, Mirosław Zając
Wyznaczanie strat w rdzeniu silnika małej mocy,
Z uwzględnieniem strefy materiału zniszczonego w wyniku wykrawania mechanicznego
Determination of Loss in The Core of the Low Power Induction Motor, Taking Into Account the Material Area Damaged in Result of a Mechanical Punching
Abstract           Full text 

Maciej Kacperski
Modelowanie dostępu do zróżnicowanego środowiska systemów operacyjnych, serwerów i aplikacji użytkowych
Modeling of Access to Various Environments of Operating Systems, Servers And Applications
Abstract           Full text 

Piotr Tarłowski
Modelowanie pojęciowe systemów partnerskich w wirtualnej organizacji działań
Conceptual Modeling of the Partner Systems in Virtual Activities Organization
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki