Zeszyty naukowe Vol. 10, Nr 1, 2011 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty naukowe Vol. 10, Nr 1, 2011

Powrót do spisu treści

Marta Włodarczyk
Opis sieci komputerowej przy pomocy geospatial
Description of Computer Network Using Geospatial
Abstract           Full text

Łukasz Gajewski
Analiza możliwości wykorzystania technologii informacyjnych do tworzenia internetowych
Wirtualnych spacerów po mieście Biała Podlaska
Analysis of the Use of Information Technologies to Create Online Virtual Tours Through the City Biała Podlaska
Abstract           Full text

Ewelina Jasińska
Ataki i włamania do sieci bezprzewodowych
Attacks and Break for Wireless Network
Abstract           Full text

Karolina Zbyrowska
Porównanie technologii html5 i flash
Comparison Html5 and Flash Technologies
Abstract           Full text

Jacek Pawłowski
Zapis plików grafiki wektorowej do bazy danych MS SQL
Writing Vector Graphic Files to MS SQL Database
Abstract           Full text 

Kamil Filipiuk
Analiza pozycjonowania witryny internetowej wykonanej w technologii flash
Positioning Analysis of a Website Made in Flash Technology
Abstract           Full text

Michał Orsetti
Informatyczne aspekty optymalnego projektowania sieci elektrycznych
Optimal Aspects Of Computer Design Of Electrical Networks
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki