Oświadczenie autorów o wkładzie pracy w artykuł - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Oświadczenie autorów o wkładzie pracy w artykuł

Powrót do spisu treści

Do każdego z przesłanych artykułów do redakcji ZNWSIU powinno być dołączone w wersji pisemnej oświadczenie (autora składającego artykuł do publikacji) o wkładzie poszczególnych współautorów w realizację prac związanych z powstaniem artykułu.  Oświadczenie takie powinno zawierać informacje o wykonanych przez poszczególnych współautorów zadaniach, które doprowadziły do sformułowania problemu, budowy modeli fizycznych i matematycznych, wyboru metod realizacji, realizacji konkretnych metod, interpretacji wyników, itp.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki