Zeszyty naukowe Vol. 13 nr 1 2014 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty naukowe Vol. 13 nr 1 2014

Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa, Mariusz Frydrych
SYSTEM MONITOROWANIA SIECI
NETWORK MONITORING SYSTEM
Abstract Full text

Ewa Konopka, Adam Pelikant
ZASTOSOWANIE METOD GRUPOWANIA W ANALIZIE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
THE USE OF CLUSTERING METHODS IN THE ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS
Abstract Full text

Piotr Pilny, Adam Pelikant
WIZUALIZACJA I REORGANIZACJA GRAFÓW Z ZASTOSOWANIEM RELACYJNEJ BAZY DANYCH 
VISUALIZATION AND REORGANIZATION OF GRAPHS USING RELATIONAL DATABASE
Abstract Full text

Dariusz Bojczuk
GEOMETRYCZNA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH W UJĘCIU LINIOWYM
GEOMETRIC SENSITIVITY ANALYSIS OF BAR STRUCTURES IN LINEAR FORMULATION
Abstract Full text

Jan Turant, Krzysztof Dems 
IDENTYFIKACJA DEFEKTÓW W MATERIAŁACH KONSTRUKCYJNYCH W WARUNKACH NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA
DEFECT IDENTIFICATION OF STRUCTURAL MATERIALS UNDER TRANSIENT HEAT FLOW
Abstract Full text

Jacek Wiśniewski
PROJEKTOWANIE STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH WZMACNIANYCH SIATKĄ WŁÓKIEN
OPTIMAL DESIGN OF DISKS REINFORCED WITH FIBER NET
Abstract Full text

Elżbieta Radaszewska, Jan Turant
OPTYMALNE PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKONANYCH Z KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH
THE OPTIMAL DESIGN OF STRUCTURAL ELEMENTS MADE OF FIBRE COMPOSITE MATERIALS
Abstract Full text

Olena Hladka, Andriy Bomba
SYNTEZA NUMERYCZNYCH METOD ANALIZY ZESPOLONEJ I NUMERYCZNO-ANALITYCZNEJ REPREZENTACJI W ROZWIĄZANIACH PEWNEJ KLASY NIELINIOWYCH PROBLEMÓW BRZEGOWYCH W ZAKRZYWIONYM OBSZARZE
THE SYNTHESES OF NUMERICAL METHODS OF COMPLEX ANALYSIS AND NUMERICAL-ANALYTICAL REPRESENTATIONS FOR SOLVING OF A CLASS OF NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS IN CURVILINEAR DOMAINS
Abstract Full text

Przemysław Makowski, Wacław Kuś
WIELOSKALOWE MODELOWANIE STRUKTUR WYTWORZONYCH Z UŻYCIEM METODY FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE
MULTISCALE MODELING OF STRUCTURES MANUFACTURED USING FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) METHOD FOR APPLICATIONS IN MEDICINE
Abstract Full text

Powrót do spisu treści

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki