Zeszyty naukowe Vol. 12 nr 1 2013 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty naukowe Vol. 12 nr 1 2013

Powrót do spisu treści

Mirosław Zając
FILTRACJA KALMANA W TECHNICE NA PRZYKŁADZIE URZĄDZENIA SST
KALMAN FILTERING TECHNIQUE ON THE SST EXAMPLE OF A DEVICE
Abstract           Full text

Andrij Bomba, Andrij Safonyk
MATHEMATICAL MODELING OF AEROBIC WASTEWATER TREATMENT IN POROUS MEDIUM
Abstract           Full text

Anna Kowalczyk-Niewiadomy
SYSTEM GENERACJI DANYCH TESTOWYCH OPARTYCH O STATYSTYKI ODWIEDZIN WITRYN INTERNETOWYCH
MATHEMATICAL MODELING OF AEROBIC WASTEWATER TREATMENT IN POROUS MEDIUM
Abstract           Full text

Mariusz Frydrych, Maciej Kacperski, Grzegorz Zwoliński
PEWNE RODZINY CHARAKTERYSTYCZNE KODÓW LINIOWYCH
SOME CHARACTERISTIC FAMILIES OF LINEAR CODES
Abstract
           Full text

Waldemar Mucha
UKŁAD STEROWANIA TRÓJKOŁOWEGO ROBOTA MOBILNEGO
CONTROL SYSTEM OF TRICYCLE MOBILE ROBOT
Abstract
           Full text

Paulina Obara, Jan Turant
ŚCISŁA I PRZYBLIŻONA ANALIZA DYNAMICZNA KONSTRUKCJI BELKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
STRICT AND APPROXIMATE ANALYSIS OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF BEAM STRUCTURES USING FINITE ELEMENT METHOD
Abstract
           Full text

Jan Turant
STEROWANIE ROZPŁYWEM CIEPŁA W WALE KALANDRA Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW GRADIENTOWYCH
CONTROL OF HEAT FLOW IN CALENDER SHAFT USING FUNCTIONALLY GRADIENT MATERIALS
Abstract
           Full text

Michał Barański, Adam Pelikant
WYSZUKIWANIE PODCIĄGU W CIĄGU Z ZASTOSOWANIEM OBIEKTÓW CLR
SEARCHING FOR SUBSTRING IN STRING USING CLR OBJECTS
Abstract
           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki