Zeszyty Naukowe Vol. 11, Nr 3, 2012 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty Naukowe Vol. 11, Nr 3, 2012

Powrót do spisu treści

Jan Turant
OPTYMALNE PROJEKTOWANIE ROZPŁYWU CIEPŁA W WALE KALANDRA
OPTIMAL DESIGN OF HEAT FLOW IN CALENDER SHAFT
Abstract           Full text

Jacek Wiśniewski
ANALIZA I PROJEKTOWANIE LEKKICH KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH
ANALYSIS AND OPTIMAL DESIGN OF LIGHTWEIGHT COMPOSITE STRUCTURES
Abstract           Full text

Marcin Lidke, Adam Pelikant
AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE SŁÓW KLUCZOWYCH
AUTOMATIC KEYWORDS DETECTION
Abstract           Full text

Piotr Pilny, Adam Pelikant
TYPY UŻYTKOWNIKA CLR – WPROWADZENIE OBIEKTOWOŚCI DO RELACYJNEJ BAZY DANYCH
USER CLR TYPES – INTRODUCTION OF OBJECT–ORIENTED TYPES TO RELATIONAL DATABASE
Abstract           Full text

Grzegorz Zwoliński, Paweł Kowski
DWUENERGETYCZNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
DUAL ENERGY IMAGES
Abstract           Full text

Krzysztof Bareła, Dariusz Doliwa, Wojciech Horzelski, Mariusz Jarocki
HARMONOGRAMOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH
MEDICAL SERVICES SCHEDULING
Abstract           Full text

Maciej Kacperski
BUDOWA MODELOWEGO WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA SIECIOWEGO W IMPLEMENTACJI USŁUG KATALOGOWYCH
CONSTRUCTION OF VIRTUAL ENVIRONMENT NETWORK MODEL IMPLEMENTATION OF THE DIRECTORY SERVICES
Abstract           Full text

Mirosław Zając
WYKORZYSTANIE FILTRU KALMANA DO POMIARU NAPIĘCIA ZAKŁÓCONEGO SZUMEM
THE KALMAN’S FILTER USAGE FOR MEASUREMENT OF VOLTAGE WAVEFORM WITH NOISE
Abstract           Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki