Zeszyty Naukowe Vol. 11, Nr 2, 2012 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyty Naukowe Vol. 11, Nr 2, 2012

Powrót do spisu treści

Ewa Konopka
FUNKCJE I TYPY UŻYTKOWNIKA CLR W ZADANIACH STATYSTYCZNYCH
FUNCTIONS AND CLR USER TYPES IN STATISTICAL TASKS
Abstract           Full text

Jarosław Blichiewicz
ANALIZA AKCEPTACJI WIZUALNEJ CZASOPISM DRUKOWANYCH I NEWSLETTERÓW INTERNETOWYCH
ANALYSIS OF VISUAL ACCEPTANCE OF MAGAZINES AND INTERNET NEWSLETTERS
Abstract           Full text

Jan Rojek
MONITORING INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU „OPENNMS”
NETWORK INFRASTRUCTURE MONITORING WITH THE USE OF THE "OPENNMS"
Abstract           Full text

Piotr Kobalczyk
SYSTEM ROZLICZANIA I PROGNOZOWANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ
THERMAL ENERGY SYSTEM FOR CLEARING AND FORECASTING
Abstract           Full text

Maciej Nowak
ROZSZERZENIE MECHANIZMÓW FUNKCJONALNOŚCI PROTOKOŁU TFTP
THE EXTENSION FUNCTIONALITY OF TFTP PROTOCOL
Abstract           Full text

Andrzej Gorzela
MINIATUROWY SERWER DHCP
TINY DHCP SERVER
Abstract           Full text

Artur Ziemiński
MIGRACJA P2V - PORÓWNANIE HYPER-V I VMWARE
P2V MIGRATION-COMPARISON OF HYPERV AND VMWARE
Abstract            Full text

Robert Górzyński
PROBLEM ODWZOROWANIA MIMIKI TWARZY
MAPPING OF FACIAL EXPRESSIONS
Abstract            Full text

Krzysztof Łukaszczyk
ZASTOSOWANIE DANYCH SPATIAL DO OPISU ELEMENTÓW POWIERZCHNIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MS SQL SERVER 2008
APPLICATION OF SPATIAL DATA TO DESCRIBE THE SURFACE ELEMENTS USING MS SQL SERVER 2008
Abstract            Full text

Ewelina Jasińska
SYSTEMY IMMUNOLOGICZNE W PROBLEMACH BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
IMMUNE SYSTEMS IN THE PROBLEMS OF SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS
Abstract            Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki