Zeszyt WSInf Vol 14, Nr 1, 2015 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyt WSInf Vol 14, Nr 1, 2015

Marcin Hatłas, Witold Beluch
MODELOWANIE WIELOSKALOWE GRADIENTOWYCH KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH
FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS – MULTISCALE MODELLING
Abstract Full text

Krzysztof Lichy
ZASTOSOWANIE KOMPUTERA KLASY SBC JAKO RUTER PRACUJĄCY W SIECI SOHO
SBC CLASS COMPUTER USED AS RUTER FOR SOHO NETWORK
Abstract Full text

Krzysztof Lichy
INTERFEJS MIDI W ORGANACH PISZCZAŁKOWYCH
MIDI INTERFACE IN PIPE ORGAN
Abstract Full text

Grzegorz Spyra, Witold Beluch
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROJEKTOWANIE ZABUDÓW WYWROTEK
COMPUTER AID SYSTEM FOR DESIGN OF DUMP BODY FOR TRUCKS
Abstract Full text

Wojciech Stawicki
TRÓJWYMIAROWE MODELOWANIE STYCZNIKA PRĄDU PRZEMIENNEGO
THREE-DIMENSIONAL MODELING OF AN AC CONTACTOR
Abstract Full text

Kazimierz Wieczorkowski
METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI CMS
CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS CMS
Abstract Full text

Jan Turant
RÓWNOLEGŁY EWOLUCYJNY ALGORYTM OPTYMALIZACYJNY Z GRADIENTOWĄ POPRAWĄ OSOBNIKÓW
PARALLEL EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHM WITH GRADIENT INDIVIDUAL’S IMPROVEMENT
AbstractFull text

Mariusz Frydrych, Maciej Kacperski
IMPLEMENTACJA WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA W DYDAKTYCE STUDIÓW E-LEARNINGOWYCH
IMPLEMENTATION OF VIRTUAL ENVIRONMENT IN THE E-LEARNING TEACHING
Abstract Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki