Studia II stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Studia II stopnia

WYPEŁNIJ PODANIE – E – REKRUTACJA

Studia II stopnia E-learning:

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku Informatyka, w specjalnościach „Zarządzanie infrastrukturą sieciową” oraz "Bazy danych", w trybie zdalnego nauczania.

Oferta jest przeznaczona dla absolwentów studiów inżynierskich w kierunku Informatyka. Absolwent ukończy studia z tytułem magistra inżyniera. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest dyplom inżyniera informatyki. Studia realizowane są za pomocą internetowej platformy zdalnego nauczania, przy wykorzystaniu technik łączenia się przez internet z komputerami i innymi zasobami informatycznymi Uczelni. Od studenta będzie wymagana fizyczna obecność jedynie w takim wymiarze, do którego zobowiązuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla tego typu studiów, co sprowadza się do dwukrotnej obecności w łódzkim oddziale Uczelni pod koniec semestru, w czasie zaliczeniowych zjazdów weekendowych.

Joomla SEO by AceSEF