Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Studia I stopnia

Informatyka
WYPEŁNIJ PODANIE – E – REKRUTACJA

3,5-letnie STUDIA INŻYNIERSKIE (stacjonarne i niestacjonarne) Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki oraz prawo kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.
Niezależnie od wybranej specjalności absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązania problemów informatycznych z zakresu sieci komputerowych, systemów baz danych, programowania. Na 3,5-letnich studiach inżynierskich Uczelnia kształci studentów w pięciu specjalnościach:
  • Grafika Komputerowa
  • Programowanie i bazy danych
  • Teleinformatyka
Bezpieczeństwo Narodowe
WYPEŁNIJ PODANIE – E – REKRUTACJA

Studia I stopnia - 3 letnie (licencjat), tryb stacjonarny i niestacjonarny. Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów, którego celem jest przygotowanie kadr różnych szczebli administracji lokalnej, służb ochrony i mienia oraz służb państwowych ( Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Miejska, Wojsko Polskie) do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa. Absolwenci zostaną także przygotowani do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej, nabędą umiejętności pozwalające im na kierowanie działaniami antykryzysowymi. Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany i świadomy znaczenia ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności jak również znaczenia kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz w przypadku chęci kontynuowania nauki -prowadzenia badań na obszarze naukowym. Specjalności Program studiów odpowiada obowiązującym standardom z dwiema specjalnościami:
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa

Artystyczna Grafika Komputerowa

Joomla SEO by AceSEF