Studia podyplomowe dla nauczycieli - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, dające kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w miejsce „Przysposobienia obronnego” na III etapie edukacyjnym.
Studia w pełni realizują podstawę programową przedmiotu w trzech obszarach - znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, przygotowanie do działania ratowniczego, nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Uczestnicy studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1288 ze zm.).

Czas trwania: Trzy semestry
w sumie 360 godzin zajęć.
Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym

Koszt studiów wynosi:
2600.00 zł - płatność jednorazowa
3000.00 zł – płatność ratalna - 12 rat po 250.00 zł

 

Informatyka

Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.

Czas trwania

Trzy trymestry – w sumie 350 godzin zajęć.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 roku. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele.

Czas zakończenia studiów - sierpień / wrzesień 2015.

 

Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Studia są skierowane do nauczycieli prowadzących kształcenie w klasach I-III w szkół podstawowych. Podstawowym celem tych studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych obowiązujących w szkołach podstawowych, zgodnie z nową podstawą programową, od 1.09.2009 roku Studia organizowane wspólnie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Czas trwania

Dwa semestry – w sumie 160 godzin zajęć.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2014r.

Joomla SEO by AceSEF