Informatyka - studia I stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Informatyka - studia I stopnia

Specjalności

GRAFIKA KOMPUTEROWA

W ramach tej specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania grafiki komputerowej, informacyjnej i prezentacyjnej oraz z zakresu DTP i aplikacji internetowych. Specjalność przygotowuje studenta do pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym, np. w agencjach reklamowych. Przygotowuje także do swobodnego posługiwania się narzędziami programistycznymi i sprzętowymi, stosowanymi w obszarach reklamy, prezentacji graficznej, plastyce, wizualizacji danych etc.

PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH

Absolwent specjalności to przede wszystkim programista i menedżer projektów programistycznych. Posiada umiejętności programowania przy użyciu najpowszechniejszych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe. Dysponuje praktyczną wiedzą na temat zarządzania projektem programistycznym, zna metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania. Dysponuje wiedzą na temat korzystania i administrowania bazami danych. Potrafi integrować różne systemy informatyczne, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych.

TELEINFORMATYKA

Student tej specjalności zajmuje się szeroko pojętymi problemami przesyłania i przetwarzania informacji (wiadomości, danych), przygotowany jest między innymi do pracy w telekomunikacji.

INFORMATYKA W ROLNICTWIE 

Specjalność na kierunku INFORMATYKA

Studia inżynierskie 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne)

Specjalność Informatyka w Rolnictwie ma na celu wzbogacenie, już od pierwszego semestru studiów, podstawowych umiejętności i wiedzy studentów kierunku Informatyka o umiejętności i wiedzę z zakresu rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej. Dzięki odpowiednim dostosowaniu programu studiów i dostępowi do nowoczesnego oprogramowania studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i obsługiwania systemów wspomagania decyzji, sieciowych systemów baz danych i systemów zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi.

Wiedza i umiejętności absolwentów specjalności Informatyka w rolnictwie będą przydatne zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, w sektorze gospodarki żywnościowej oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych w tym w placówkach administracji państwowej i terenowej.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera Informatyki w specjalności Informatyka w Rolnictwie.

INFORMATYKA W LOGISTYCE

Specjalność na kierunku INFORMATYKA

Studia inżynierskie 7 semestralne – stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne)

Studenci specjalności Informatyka w Logistyce już od pierwszego semestru studiów, oprócz zdobywania podstawnej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki,
są zapoznani z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Program studiów ma na celu przygotowanie absolwenta do wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych wspomagających realizację podstawowych celów współczesnej logistyki, w tym przepływu informacji, przygotowania procesów informacyjno-decyzyjnych, obsługi komputerowych programów logistycznych i statystycznych oraz w miarę potrzeby przygotowanie nowych programów komputerowych przy użyciu współczesnych języków programowania.

Wiedza i umiejętności absolwentów specjalności Informatyka w Logistyce pozyskane podczas studiów dają możliwość twórczej i kreatywnej pracy w zespołach projektowo-wdrożeniowychi nadzorowania procesów implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz funkcjonowania działów IT
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transporcie.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera Informatyki w specjalności Informatyka w Logistyce.

Joomla SEO by AceSEF