Ubezpieczenie dla Studentów i Pracowników WSIiU - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Ubezpieczenie dla Studentów i Pracowników WSIiU

 

Ubezpieczenie NNW dla Studentów i Pracowników WSIiU

Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska Sp.z o.o. - czynne przez całą dobę 365 dni w roku ;

telefon: 0 801 181 572 oraz 0 22 874 56 55 ( dowóz chorego z miejsca wypadku do lekarza, na terenie RP)

Zgłoszenie szkody.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 89

Telefon ( +48 42) 636 55 71

Fax (+48 42) 637 12 10

Szkoda może być zgłoszona listownie, telefonicznie; za pośrednictwem internetu lub osobiście we wszystkich placówkach Generali na podstawie
formularza szkody ( www.generali.pl )

Suma ubezpieczenia – 30.000,00 zł

okres ubezpieczeniowy do 30.09.2011r

 

Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia

 

Trwały uszczerbek w wyniku NNW

30.000,00zł

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW

30.000,00zł

Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

30.000,00zł

Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru

30.000,00zł

Usługi Assistance w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

na terenie RP

Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji

12.000,000zł

Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku utonięcia

3.000,00zł

Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem NNW

50,00zł

Zwrot kosztów związanych z przekwalifikowaniem zawodowym inwalidy

9.000,00zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

9.000,00zł

Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego

9.000,00zł

Zwrot kosztów leczenia NNW na terenie RP

7.500,00zł

Zwrot kosztów pogrzebu, na wypadek smierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3.000,00zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek wystapienia u ubezpieczonego choroby śmiertelnej

12.000,00zł

Jednorazowe świadczenie wypadek zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego

6.000,00zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku

900,00zł

Świadczenie na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3.000,00zł

Zakres terytorialny: cały świat z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych dla poszczególnych zdarzeń wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie obejmuje szkodę powyżej 500,00 zł.
Zakres terytorialny
– miejsce praktykUbezpieczenie OC praktyk dla studentów WSIiU z Kierunku  Kosmetologii i Fizjotrerapii

Suma ubezpieczenia – 10.000,00 zł

Okres ubezpieczeniowy  – do 30.09.2011r

Joomla SEO by AceSEF