Polityka Jakości Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności - Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Wydział Zamiejscowy we Włocławku

facebook

rekrutacja2

lodz

Polityka Jakości Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Misją Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi jest:

 • kształcenie studentów,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • rozwój kadry naukowej,
 • oddziaływanie na szerokie kręgi społeczności w celu podnoszenia świadomości w zakresie posługiwania się narzędziami szeroko rozumianej nowoczesnej technologii informacyjnej oraz konkretnych korzyści jakie niesie ich użytkowanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie Internetu, kultury i sztuki
 • troska o osoby niepełnosprawne i zapewnienie im  właściwych warunków  kształcenia,
 • kształcenie świadomości kultury fizycznej dla zdrowia i sprawności człowieka,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • dbałość o ekologię poprzez wprowadzanie na terenie uczelni nowoczesnych technologii eliminujących jak największą ilość zanieczyszczeń.

Strategia Uczelni polega głównie na utrwalaniu pozycji Uczelni w połączeniu ze zrównoważonym  zwiększeniem oferty edukacyjnej.              

Osiąganie  tego celu realizowane jest przez:

 • dobór właściwej kadry i utrzymanie  wysokiego poziomu kształcenia,
 • ciągłą modernizację bazy dydaktycznej i wzbogacania jej o obiekty zgodne z prowadzonymi kierunkami studiów i inne: mające wpływ na jakość poprawy warunków zdrowia, rekreacji i warunki socjalne.
 • planowe tworzenie wydziałów wielokierunkowych: (Wydział Pedagogiki i  Promocji Zdrowia z kierunkami: Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Pedagogika), (Wydział Sztuk Pięknych i Projektowania z kierunkami: Grafika, Architektura Wnętrz)
 • wspieranie przedsiębiorczości studentów i absolwentów (Biuro Aktywizacji Zawodowej BAZA))

Najwyższe Kierownictwo Uczelni zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością, do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i deklaruje udostępnienie niezbędnych środków do osiągnięcia celów wyznaczonych Polityką Jakości.

Kwiecień 2010 r.

Joomla SEO by AceSEF