Wirtualny przewodnik - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Wirtualny przewodnik

Biblioteka znajduje się na terenie campusu Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 17 A,  Bud. A  p. 15 i p. 17

Zbiory biblioteczne :

 1. druki zwarte –książki,
 2. wydawnictwa ciągłe –czasopisma i wydawnictwa ciągłe,
 3. zbiory specjalne : audiowizualne, kartograficzne, prace dyplomowe ,
 4.  e-dokumenty.

Usługi biblioteczne : http://wsinf.edu.pl/biblioteka

Większość usług bibliotecznych jest realizowana przez Internet.

Rodzaje usług :

Tradycyjne :

 • informowanie o zbiorach własnych (KATALOG ON-LINE,) i wypożyczanie zbiorów własnych na zewnątrz i na miejscu.
 • informowanie o zbiorach polskich bibliotek naukowych (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – KaRo, (http://karo.umk.pl/karo/karo,php. Można przeszukać równocześnie  ponad 80 katalogów)
 • wypożyczanie międzybiblioteczne  : na życzenie czytelnika wypożyczamy wydawnictwa (książki, artykuły, referaty, itp.) z innych bibliotek, których nie posiada nasza Biblioteka.

Nowoczesne :

 Strona WWW Biblioteki : linki do pomocy przydatnych w nauce :

 1. Elektroniczny formularz : Zamów książkę. http://wsinf.edu.pl/zamow-ksiazke-do-biblioteki-dp1  Usługa ma służyć do zaspokajania indywidualnych potrzeb studentów, którzy nie znaleźli w zbiorachpotrzebnej literatury.
 2. Zasady opracowania bibliografii załącznikowej i przypisów z przykładami.
 3. Umiejętności Informacyjne – Information Literacy (IL). Zasady poruszania po naukowych zasobach „ukrytego” Internetu, aby wyszukać informację dobrej jakości.
 4. Akademicka Licencja Krajowa : bezpłatny dostęp do pełnotekstowych baz zagranicznych wydawców naukowych źródeł informacji, opłacanych przez MNiSW. Są  to wydawnictwa
  • Elsevier /ICM
  • Springer/ICM
  • Web of Knowledge (Thomson Reuteurs)
  • Nature
  • Science
 1. Repozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe : linki do zbiorów polskich bibliotek naukowych w układzie tematycznym dla poszczególnych kierunków studiów.
 2. Bezpłatne repozytoria wiedzy : polskie i zagraniczne.
 3. Polskie biblioteki cyfrowe.
 4. Internetowe wyszukiwarki naukowych zasobów.
 5. Nowości w zbiorach Biblioteki WSInf : co dwa miesiące jest umieszczany wykaz nabytków bibliotecznych w układzie alfabetycznym w działach odpowiadających kierunkom studiów.
 6. Lista prenumerowanych czasopism : wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w każdym roku dla poszczególnych kierunków studiów.
 7. Przydatne linki : adresy polskich bibliotek naukowych.

Pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych, drukowanych i elektronicznych źródeł informacji.

Jest to pomoc związana z poszukiwaniem literatury koniecznej do napisania pracy seminaryjnej lub dyplomowej, a także opracowaniem bibliografii załącznikowej  i przypisów.

Rejestracja

Punkt rejestracji znajduje się w Wypożyczalni – Budynek A, poziom 0,

pokój 15, czynny w godzinach od 9.00 do 14.00 i od 15.00 do 17.00 od wtorku do soboty.

Dokumenty potrzebne do rejestracji : ważna legitymacja studencka/ indeks + dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport)

Deklarację (druk deklaracji w formie tradycyjnej) wypełnia się na miejscu.

„Regulamin Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych” – jest dostępny w formie tradycyjnej w Wypożyczalni i zawieszony w Internecie na stronach Biblioteki.

Bibliotekarz po sprawdzeniu zgodności danych osobowych z dokumentami wystawia kartę biblioteczną  i zakłada konto czytelnicze.      

Kartę biblioteczną otrzymuje czytelnik bezpłatnie.

Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę.

Karta biblioteczna studentów jest ważna jeden rok akademicki i musi być odnawiana na początku każdego roku akademickiego.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim. Nie przestrzeganie tej zasady może spowodować pozbawienie właściciela możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić w punkcie rejestracji w Wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10,- zł

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych :

Zbiory udostępniane na miejscu w Czytelni – p. 17 :

 • czasopisma bieżące i z lat poprzednich,
 •  prace dyplomowe,
 • dokumenty elektroniczne,
 • zbiory kartograficzne, 
 • wydawnictwa z księgozbioru zasadniczego udostępniane tylko na miejscu, co jest zaznaczone w katalogu.
 • materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • wydawnictwa z księgozbioru podręcznego
 • Czytelnia jest wyposażona w jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, Czytelnicy mogą korzystać z własnych notebook-ów.

Wypożyczenia na zewnątrz.

Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do okazania ważnej karty bibliotecznej..

Zamawianie wydawnictw wypożyczanych na zewnątrz :

Zamawiać można osobiście składając rewers w Wypożyczalni, telefonicznie (0-42 2750-141, 142) Należy w takim przypadku podać bibliotekarzowi : nazwę autora/ów, tytuł i sygnaturę, prosząc o odłożenie wybranej pozycji, jeśli jest dostępna, lub pisząc e-maila – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  . Odłożone książki będą oczekiwać w Wypożyczalni na odebranie tydzień od daty złożenia zamówienia.

Z indywidualnych wypożyczeń poza Bibliotekę mogą korzystać :

 1. pracownicy i studenci WSInf w Łodzi.
 2. nauczyciele i uczniowie ABiS

Wypożyczanie poza Bibliotekę odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez „Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych. Tekst Regulaminu jest dostępny w Internecie - na stronie Biblioteki i w formie tradycyjnej w Wypożyczalni i Czytelni.

Limity wypożyczeń książek :

 • Studenci mogą wypożyczyć jednorazowo - 5 woluminów
 • Kadra dydaktyczna – nauczyciele akademiccy – 20 woluminów
 • Uczniowie – 3 woluminy
 • Nauczyciele ABiS – 10 woluminów
 • Pozostali pracownicy WSInf – 3 woluminy.

Terminy wypożyczeń książek :

 • studenci WSInf  i uczniowie ABiS – 30 dni
 • kadra dydaktyczna – 180 dni
 • pozostali pracownicy WSInf i nauczyciele ABiS – 60 dni.

Wykonywanie kopii ze zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka nie jest wyposażona w sprzęt reprograficzny.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż jeden arkusz wydawniczy ( do 22 stron) i tylko do celów edukacyjnych.

Materiały w złym stanie nie mogą być kopiowane.

Jak szukać literatury ?

Katalog online informuje o zbiorach Biblioteki WSInf. Zawiera bazy :

 1. Książki  Jednostką opisu bibliograficznego jest  wolumin.
 1. Czasopisma. Jednostką opisu bibliograficznego jest tytuł czasopisma wraz z zasobem, tzn. wykazem numerów/zeszytów w każdym roku, a także wydawnictw ciągłych (indeks serii), które znajdują się w zasobach Biblioteki.
 1. Prace dyplomowe.  Baza zawiera opisy bibliograficzne prac dyplomowych napisanych przez studentów WSInf.
 1. Multimedia.  Zawiera opisy bibliograficzne zbiorów  audiowizualnych, słuchowych, kartograficznych.
 1. E- dokumenty. Baza zawiera opisy bibliograficzne dokumentów zapisanych na nośnikach elektronicznych. Są to encyklopedie, leksykony, wydawnictwa do nauki języków obcych.
 1. Artykuły i Referaty. Baza jest w trakcie opracowywania. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów ze streszczeniami z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę WSInf, a także opisy referatów z materiałów konferencyjnych, zgromadzonych w zbiorach Bibliotecznych.

Gdzie poszukiwać wydawnictw, znajdujących się w innych bibliotekach.

 1. Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna – www.biblioteki.lodz.pl : konsorcjum 10 bibliotek, których katalogi są dostępne wPrzeszukując katalogi można uzyskać informację, czy  poszukiwane wydawnictwo jest dostępne na terenie Łodzi, co bardzo przyspiesza dotarcie do danego wydawnictwa .
 2. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi – www.wbp.lodz.pl Katalog WBP jest dostępny w Internecie. Studenci WSInf mogą korzystać z wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu.
 3. Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – KaRo, (http://karo.umk.pl/karo/karo,php - narzędzie pozwalające na przeszukanie równocześnie kilkudziesięciu polskich bibliotek naukowych.

Podajemy poniżej adresy do bibliotek, usystematyzowane według rodzajów uczelni. Ułatwi to każdemu zainteresowanemu poszukiwanie w zbiorach poszczególnych akademickich bibliotek naukowych. Wydawnictwa znajdujące się w zbiorach innych bibliotek można wypożyczać w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wszystkie wymienione biblioteki mają katalogi dostępne w Internecie. Katalogi on-line są czynne 24/365.

Biblioteka  Narodowa – www.bn.org.pl

Biblioteki uczelni technicznych :

 1. 1.Politechnika Białostocka – http://libra.pb.bialystok.pl
 2. 2.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wwww.bg.art.bygoszcz.pl
 3. 3.Politechnika Częstochowska – www.bg.pcz.czest.pl
 4. 4.Politechnika Śląska w Gliwicach – www.bg.polsl.pl
 5. 5.Politechnika Świętokrzyska – http://lib.tu.kielce.pl
 6. 6.Akademia Górniczo-Hutnicza – www.bg.agh.edu.pl
 7. 7.Politechnika Gdańska – www.bg.gda.pl
 8. 8.Politechnika Krakowska – www.biblios.pk.edu.pl
 9. 9.Politechnika Lubelska – http://biblioteka.pl.lublin.pl
 10. 10.Politechnika Łódzka – http://bg.p.lodz.pl
 11. 11.Politechnika Opolska – www.bg.po.opole.pl
 12. 12.Politechnika Poznańska – www.ml.put.poznan.pl
 13. 13.Politechnika Szczecińska – www.bg.ps.pl
 14. 14.Politechnika- www.bg.pw.edu.pl
 15. 15.Szkoła Główna Handlowa – www.sgh.waw.edu.pl
 16. 16.Wojskowa Akademia Techniczna – www.bg.wat.edu.pl
 17. 17.Politechnika Wrocławska – www.bg.pwr.wroc.pl
 18. 18.Uniwersytet Technologiczna-Przyrodniczy w Bydgoszczy –www.bg.art.bydgoszcz.pl

 

Biblioteki Akademii Wychowania  Fizycznego

 1. AWF w Katowicach – www.biblioteka.awf.katowice.pl
 2. AWF w Krakowie – http://biblioteka.awf.krakow.pl
 3. AWF w Poznaniu – http://biblioteka.awf.poznan.pl
 4. AWF w Gdańsku – www.awf.gda.pl/biblioteka
 5. AWF w Warszawie – www.awf.edu.pl
 6. AWF we Wrocławiu – http://bg.awf.wroc.pl

Biblioteki uczelni medycznych

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – http://biblioteka.amb.edu.pl
 2. Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – http://biblio.cm.umk.pl
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny – www.slam.katowice.pl
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – http://bg.am.lublin.pl
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – http://bg.umed.lodz.pl
 6. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – www.ml.usoms.poznan.pl
 7. Pomorska Akademia Medyczna – www.ams.edu.pl
 8. Akademia Medyczna w Gdańsku – www.biblioteka.amg.gda.pl
 9. Warszawski Uniwersytet Medyczny – www.bibl.amwaw.edu.pl
 10. Centralna Biblioteka Wojskowa. Główna Biblioteka Lekarska – www.wojsko-polskie.pl
 11. Akademia Medyczna we Wrocławiu – www.bg.am.wroc.pl

Biblioteki uczelni pedagogicznych.

 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

www.wsptwp.edu.pl/n/o_uczelni/biblioteka

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – www.asp.edu.pl/index.php?md=237#1
 2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie im. KEN – www.wsp.krakow.pl/biblio
 3. Szkoła Wyższa Psychologii w Warszawie – www.uczelnia.swps.edu.pl/ogolny/biblioteka

Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne :

 1. w Łodzi – www.wbp.lodz.pl
 2. w Warszawie – www.pbw.waw.pl
 3. w Krakowie – www.pbw.edu.pl
 4. w Poznaniu – www.pbp.poznan.pl
 5. w Toruniu –  www.bptorun.edu.pl
 6. w Bydgoszczy – www.pbw.bydgoszcz.pl

Biblioteki uniwersyteckie :

 1. Uniwersytetu Warszawskiego – www.buw.uw.edu.pl
 2. Biblioteka Jagiellońska – www.bj.uj.edu.pl
 3. Uniwersytetu Łódzkiego – http://irys.uni.lodz.pl/lirary
 4. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – www.bg.umcs.lublin.pl/nowa
 5. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz – http://biblioteka.ukw.edu.pl
 6. Uniwersytetu Śląskiego – www.bg.us.edu.pl
 7. Biblioteka Śląska – www.bs.katowice.pl

8. Uniwersytetu Opolskiego – www.bg.ni.opole.pl

 1. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://lib.amu.edu.pl
 2. Uniwersytetu Rzeszowskiego – http://bur.univ.rzeszow.pl
 3. Uniwersytetu Szczecińskiego – http://bg.univ.szczecin.pl
 4. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – www.bu.uni.toruń.pl
 5. Uniwersytetu Gdańskiego – www.bg.univ.gda.pl
 6. Uniwersytetu Wrocławskiego – www.bu.uni.wroc.pl

Biblioteki Uczelni Ekonomicznych.

 1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach – www.bg.ae.katowice.pl
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie –http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka
 3. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – www.ae.poznan.pl/bg
 4. Szkoły Głównej Handlowej – www.sgh.waw.edu.pl
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – www.bg.ae.wroc.pl

Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych.

 1. ASP w Gdańsku – www.asp.gda.pl/?biblioteka
 2. ASP w Krakowie – www.asp.krakow.pl
 3. ASP w Łodzi – www.asp.lodz.pl
 4. ASP w Poznaniu – http://bg.asp.poznan.pl
 5. ASP w Warszawie – www.asp.waw.pl
 6. ASP we Wrocławiu – www.asp.wroc.pl

Wydziały Sztuk Pięknych na innych uczelniach :

 1. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UMK w Toruniu – www.pedagogika.umk.pl

Istnieją jeszcze wydziały artystyczne w UMCS w Lublinie i w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, ale nie mają katalogów dostępnych w Internecie.

Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.

 1. Instytutu Fizyki – www.ifpan.edu.pl/biblioteka.html
 2. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki – www.ippt.gov.pl/library.html
 3. Centrum Fizyki Teoretycznej – www.eft.edu.pl/books
 4. Instytutu Podstaw Informatyki – www.ipi.pan.waw.pl/library
 5. Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej – www.iitis.pl
 6. Centralna Biblioteka Matematyczna – www.im.pan.gov.pl/LIB
 7. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska – www.cbgios.pan.pl
 8. Instytutu Psychologii – www.psych.pan.waw.pl
 9. Instytutu Nauk Ekonomicznych – www.ine.pan.waw.pl
 10. Instytutu Filozofii i Socjologii – www.ifispan.pl
 11. Biblioteka Gdańska PAN – www.bgpan.gda.pl
 12. Instytutu Sztuki – www.ispan.pl

Centralne Biblioteki Naukowe.

 1. Biblioteka Sejmowa – http://bib.sejm.org.pl
 2. Centralna Biblioteka NBP – www.nbp.pl/Biblio.aspx
 3. Centralna Biblioteka Statystyczna – http://statlibr.stat.gov.pl
 4. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – www.gbpizs.gov.pl
 5. Biblioteka Centralna Instytutu Ochrony Pracy – www.ciop.waw.pl
 6. Biblioteka Instytutu Cervantesa w Warszawie – http://varsovia.cervantes.es
 7. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – www.pism.pl

Konsorcja Polskich Bibliotek Naukowych.

 1. Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna – www.biblioteki.lodz.pl
 2. Biblioteki Uczelni Lubelskich – http://priam.umcs.lublin.pl
 3. Konsorcjum Polskich Bibliotek Kierunków Ekonomicznych – http://kangur.ae.krakow.pl  W skład konsorcjum wchodzą biblioteki uczelni państwowych i prywatnych. Jest to międzyuczelniane konsorcjum ds. pozyskiwania i upowszechniania informacji na elektronicznych nośnikach.\
 4. Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego – www.kbnrkp.edu.pl . Konsorcjum tworzą państwowe uczelnie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.
 5. BazTech -  http://baztech.icm.edu.pl

Jest to baza tworzona przez konsorcjum 22 uczelni i bibliotek o profilu technicznym, z którym współpracuje 39 bibliotek. Korzystanie z zasobów bazy jest bezpłatne.

W bazie rejestrowane są :

 • artykuły z czasopism,
 •  publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych
 • materiały z konferencji opublikowane w wyżej wymienionych.

Przy opisach bibliograficznych są zamieszczane linki do pełnych tekstów, jeżeli występują w sieci.

Krajowe Konsorcjum Chemical Abstrac  - www.bg.pwr.wroc.pl/bazy_danych  Konsorcjum jest zrzeszeniem 22 naukowych instytucji, które przez sieci rozległe POL-34 i NASK korzystają z baz danych Chemical Abstrac. Zasoby gromadzone w bazach chronione są prawem autorskim.

Konsorcjum eIFL – www.pfsl.poznan.pl . Powstało w 1999r z inicjatywy Instytutu na Rzecz Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institutu – OSI, który jest częścią Fundacji Soros). Jego celem jest umożliwienie użytkownikom bibliotek dostępu do informacji w formie elektronicznej.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki