Władze

ukr

 

Інформація на українській сторінці сайту є перекладом вибраних тем, оголошень, тощо, які у повній версії знаходяться тут: www.wsinf.edu.pl


Władze

kanclerz

Канцлером, а також засновником Вищої Школи Інфортамики в Лодзі, являється Aniela Bednarek.

Наша мета полягає у підготовці випускників, які б могли успішно конкурувати на вимогливому ринку праці в період перехідної економіки та високого рівня безробіття, в епосі розвитку інформаційного суспільства.

Завершення нашого Вищого навчального закладу дає гарантію отримання фахових знань високого рівня та міцну основу для пошуку привабливих робочих місць. Закликаю кожну молоду людину і працюючих осіб з сильною мотивацією, приєднатися до друзів, що вже навчаються в нашому Університеті.
Всім, хто вирішить навчатися у Вищій Школі Інформатики в Лодзі, бажаю успіхів у навчанні та наполегливості у досягненні мети.

Партнери