Педагогіка

ukr

 

Інформація на українській сторінці сайту є перекладом вибраних тем, оголошень, тощо, які у повній версії знаходяться тут: www.wsinf.edu.pl


Педагогіка

 

Навчання II ступеня

Випускник факультету Педагогіка Другого Ступеня буде мати глибокі теоретичні знання  міждисциплінарного характеру, орієнтовані на конкретну  педагогічну спеціальність. У нашому випадку, педагогіку опікунсько-виховну або виховання оборони. Крім  теоретичних знань, отримає вміння проводити дослідження, сприймати та самостійно  вирішувати теоретичні та практичні проблеми в галузі вибраної спеціальності. Буде готовий до про-соціальної діяльності, самовдосконалення та продовження освіти на навчанні третього ступеня (аспірантура). Буде підготовлений до професійної активності в обшарах, відповідних до обраної спеціальності.

Педагогіка опікунсько-виховна

Найчастіше, педагогіка опіки  визначається як дисципліна педагогічних наук, пов'язана з соціальною педагогікою і соціальною політикою. Її основним предметом являється турбота про дітей і молодь, а також про людей інших вікових категорій, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Деталізуючи, слід підкреслити що це наука про функції, завдання, принципи, форми і методи міжособистісної допомоги, виховання через опіку та опікунче виховання. У сучасному розумінні опікунсько-виховна діяльність, до якої готуємо наших студентів, все більш розширює соціальні рамки.

Тому на запропонованому нами навчанні ІІ ступеня в області опікунсько-виховної педагогіки, хочему підготувати спеціалістів, котрі володітимуть вмінням, що дозволить їм отримати  роботу в інституціях опікунсько-виховного характеру.

Опікунами цієї спеціальності, будуть викладачі з великим науковим доробком у цій сфері та з багатим практичним досвідом — проф.д. Barbara Golińska та д. Dorota Wolska-Prylińska. Випускник магістерського навчання опікунсько-виховної педагогіки, крім теоретичної підготовки інтердисциплінарного характеру, отримає наступні вміння:

 • Здатність до розробки виховної та анімаційної стратегій для підтримки  особистого розвитку і для вирівнювання їх можливостей освітніх, культурних і соціальних
 • Вміння ініціювати, організувати і здійснювати догляд за дітьми і молоддю та людьми  інших вікових категорій, які опинилися у важкій життєвій ситуації
 • Вміння створювати проекти, скеровані на забезпечення благополуччя дитячих та молодіжних груп, котрі залишаються без батьків, груп допомоги для сільської місцевості, позбавлення людей бездомності
 • Здатність до опікунських заходів самодопомоги, захисту, які полягають у витягненні дітей, підлітків та дорослих слабких людей, вбогих з життєвої маргіналізації

Випускник з такою підготовкою, зможе розпочати роботу в наступних установах :

 • Дитячі будинки
 • Сімейні дитячі будинки та професійні усиновлюючі сім'ї
 • Невідкладна опікунська допомога
 • Бурси та інтернати
 • Дитячі містечка
 • Навчально-виховні осередки
 • Громадські групи продовженого дня та виховні центри
 • Шкільні групи продовженого дня
 • Йорданські сади ( ігрові центри для дітей)
 • Центри соціально-освітньої допомоги
 • Центри підтримки сім'ї
 • Благодійні організації та фонди
 • Асоціації дітей та молоді
 • Бюро Представника Прав
 • Будинки для самотніх матерів
 • Будинки пристарілих
 • Хоспіси

Оборонне виховання

Оборонне виховання - спеціальність, метою якої є підготовка фахівців для виконання завдань, пов'язаних з національною безпекою. Крім теоретичної підготовки в межах спеціалізації даного напрямку, студенти будуть також добре підготовлені до практичних дій у кризовій ситуації, набудуть навичок, котрі  дозволяють їм управляти антикризовими заходами. Метою освіти є також передача методичних знань, необхідних для того, щоб стати викладачем  предмету освіта для безпеки, а також вмінь, необхідних для виконання різних адміністративних та управлінських функцій у соціально-політичному та економічному житті країни.

На додаток до професійних навичок, досягнутих в ході реалізації навчальної програми, студенти отримають багато навичок універсального характеру, таких як: вміння спостерігати за явищами, логічне мислення, швидке прийняття рішень, самоконтроль та самооцінка, пошук та обробка інформації, співпраця і робота в команді, використання законодавчих актів та використання отриманих знань в галузі права. 

Випускник спеціальності оборонне вихонання  завдяки здобутим знанням у сфері   оборонної освіти, зможе діагнозувати виникаючі загрози безпеки в області природніх загроз, промислових, соціальних і терористичних та застосувати відповідні заходи, використовувати принципи психології та соціології в кризових умовах, слідувати принципам соціальної комунікації, проводити необхідні переговори і посередничати, використовувати сучасні інформаційні технології, викладати дисципліну “освіта для безпеки”  та організовувати спеціалізовану підготовку, розробляти освітні дії в галузі безпеки, безпеки дорожнього руху та надання першої допомоги.

Професійні компетенції нашого випускника відповідають актуальним потребам на наступних посадах:
Вчителя предмету освіта для безпеки, Працівника державної і недержавної адміністрацій на посадах пов'язаних з обороною та загальною безпекою та в державних і недержавних інституціях кризового управління та охорони населення

Працівника цивільних силових структур — кандидата для силових служб (Армія, Поліція, Погранична Служба, Агенція Внутрішньої Безпеки, В'язниця, Державна Пожежна Служба ітп.)

Як опікунів спеціальності “оборонне виховання”, передбачаємо видатних фахівців в цій галузі: проф., д. Ryszarda Rosę і д. Włodzimierza Leszczyńskiego. Випускники обох спеціальностей підготовлені до подальшого освітнього процесу на навчанні ІІІ ступеня (аспірантура) або на вибраній післядипломній освіті, а тим самим розвитку своєї особистості та поглиблення професійних компетенцій.

Педагогіка фізичної активності

Педагогіка фізичної активності, являється спеціальністю скерованою до осіб зацікавлених фізкультурою та культурою здоров'я, спортом, фізичним вихованням, фізичною рекреацією та туризмом, анімацією вільного часу та активним відпочинком.

Випускники цієї спеціальності уповноважені до самостійної реалізації програмного змісту з широко зрозумілої фізкультури та  необов'язкових спортивно-рекреаційних занять, методів інтенсивного та активного відпочинку у всіх виховних і громадських центрах.

Випускники нашої школи диспонують справжньою теоретичною і практичною підготовкою міждисциплінарного характеру, зорієнтованою на фізичну культуру та виховання здоров'я, вміють ставити педагогічні діагнози, сприймати та самостійно  вирішувати теоретичні та практичні проблеми в рамах своєї спеціальності, а також підготовлені до соціальної діяльності та самовдосконалення. Можуть шукати роботу вчителя фізичного виховання у всіх школах. Вони також повністю підготовлені до початку роботи в різних освітньо-виховних установах, спортивних клубах, спортивних об'єднаннях та осередках, органах державної та недержавної адміністрації, котрі реалізують завдання в області фізкультури та промоції здоров'я та в різного роду інституціях зі сфери фізичної реакреації.

Дошкільна та початкова освіта

Спеціальність адресована до вчителів, котрі хочуть працювати з дітьми у віці від трьох до восьми років (беручи під увагу початок шкільного навчання згідно з законодавством, починаючи з шостого року життя) та мають методичну підготовку для роботи в дитячому садку або початковій школі на рівні інтегрованого навчання .

Магістерське навчання на цій спеціальності, крім найсучасніших мериторичних знань у сфері дошкільного та інтегрованого навчання, дає знання у сфері організаційних та управлінських основ, а також керівництво освітніми осередками.

Випускники нашої спеціальності поглиблюють знання та професійне вміння, і підготовлені до самостійної роботи в області управління приватними дитячими садками, групами які підтримують розвиток, та іншими освітніми та опікунськими інституціями.

 

Партнери