Педагогіка

ukr

 

Інформація на українській сторінці сайту є перекладом вибраних тем, оголошень, тощо, які у повній версії знаходяться тут: www.wsinf.edu.pl


Педагогіка

WSInf (Вища Школа Інформатики) отримала найвищу оцінку, яку може отримати Вищий навчальний заклад від Державної Акредетивної Комісії. Відмінна оцінка, підтверджує високий рівень факультету Педагогіка у  WSInf.

Випускник спеціальності педагогіка, посідає загальні знання у сфері педагогіки, психології, філософії і соціології, необхідних для зрозуміння процесів формування, виховання, діагностики освітніх процесів. Зуміє використовувати міждисциплінарні знання про правильність та порушення в людському розвитку, які необхідні для практичних дій згідно з обраною спеціальністю, поглибити розуміння соціального контексту в педагогічній роботі. Володіє знаннями соціальної комунікації та образно мислить при власній професійній діяльності.

Випускник отримує диплом бакалавра, який дозволяє йому продовжити освіту на додатковому магістерському навчанні, а також розпочати післядипломну освіту відповідно до його зацікавленостей. Об'єм спеціалістичних знань відповідає навчальним стандартам освіти І степеня (Розпорядження Міністра Науки і Вищої Освіти від 12 липня 2007р.).  Конкретні кваліфікації залежать від обраної спеціальності, зорієнтованої на конкретні педагогічні дії в освітніх центрах, виховних, осередках опіки, в службі здоров'я, на підприємтсвах, в органах правосуддя, в установах соціальної профілактики та зміцнення здоров'я, в державному управлінні.

Педагогіка фізичної активності та музичної терапії

Нова спеціальність на факультеті Педагогіка. Випускник трьохрічного навчання на бакалавраті набуває компетенцій в галузі педагогіки, психології, оздоровчого виховання, функціональної анатомії, фізичної активності, музичної терапії, ритміко терапії, танцювальної терапії, музичної профілактики, розслаблення і лого ритміки, а також компетенцій до створення освітніх програм, лікувальних і корекційно— відновлюючих, беручи під увагу педагогічні та лікувальні рішення про які студент дізнався в ході навчання.

Випускник підготовлений до проведення педагогічних, компенсаційних та лікувальних занять для дітей. Крім того, отримує теоретичні знання та практичні навички в ідентифікації та ранньму виявленні мовних розладів у дітей, вад порушення постави і рухових навичок та труднощів у навчанні. Дізнається про принципи і методи діагностики, в цьому відношенні може свідомо і спеціально опрацювати і застосувати терапевтичні заняття на базовому корекційно - відновлюючому рівні, призначеному для дітей з освітніми і пізнавальними дефіцитами такими як: дислалія, дислексія, дисграфія, координація рухів, концентрації уваги.

Завершення спеціальності дозволить випускникам працювати у: школах, освітньо-виховних центрах, осередках по догляду та лікуванні, на таких посадах як: вчитель — шкільний терапевт початкової школи та вищих рівнів навчання,а також в інших об'єктах згідно зі сферою діяльності. Випускник матиме право розпочати господарську діяльність, спрямовану на проведення педагогічно — терапевтичних уроків для дітей, семінарів для батьків та вчителів і освітніх занять для батьків.

Дошкільна освіта з англійською мовою

Нова спеціальність на факультеті Педагогіка. Згідно з Розпорядженням Міністра Національної Освіти, в перших класах початкової школи буде введена обов'язкова іноземна мова (англійська рекомендується). Тому, найкращим рішенням являється підготовка вчителів І-ІІІ класів які, крім підготовки до даної спеціальності,також зможуть навчати англійській мові.

І так, наша пропозиція адресована до тих осіб, хто бере на себе відповідальність навчитися цій спеціальністі і забезпечити  собі місце роботи в початкових школах на тереторії всієї Польщі.

Основні вимоги

 1. 1.Знання англійської мови  мінімум на рівні B1+
 2. 2.Тест онлайн (90%)

Спеціальність включає:

 1. 1.Розширений курс англійської мови – 6 семестрів x 30 годин = 180 годин (Use of English) на стаціонарній формі навчання i 108 год. на нестаціонарній
 2. 2.Комплексні навчальні програми англійською мовою
 3. 3.Методика вивчення англійської мови як іноземної (робота з дітьми)
 4. 4.Блок предметів спеціальності “дошкільна освіта”

Педагогіка у сфері ранньої шкільної та дошкільної освіти

Це спеціальність, випускники якої підготовлені до роботи в дитячих садках, початкових школах на рівні інтегрованої освіти (рівень I) -  у ролі вчителів та в установах і асоціаціях, які спеціалізуються в роботі з дітьми.

Навчальна програма охоплює широкий об'єм педагогічно-психологічних знань і блок спеціалізованих предметів, котрі включають: дошкільну педагогіку, інтегроване навчання, мовну освіту, математичну, екологічну, живописо-технічну, музичну, оздоровчу і театральну. Всі предмети поєднані з методичними заняттями, які також проводяться в дошкільних закладах та у початкових класах.

Педагогіка в галузі соціальної роботи та опіки

Випускник цієї спеціальності підготовлений до початку роботи в громадських і недержавних організаціях, мета яких - сприяння людському розвитку протягом всього його життя.

Навчальна програма розроблена з метою озброєння студентів в інструменти розуміння соціальних проблем, діагнозування їх причин, прогнозування тенденцій розвитку і професійного планування та виконання інтервенційних дій профілактичного характеру  чи компенсації, але реалізованих на рівні індивідуальної роботи з клієнтом / підопічним, групою або місцевою громадськістю.

Навчальний план дозволяє випускнику продовжувати навчання на ступені магістра, а також приступити до роботи як в традиційніх професійних ролях визначених інституційними рамками (напр. соціальна допомога, інституції опіки ітп.), так і в ролі діячів-менеджерів, які створюють нові професійні ролі, методом соціального проектування.

Згідно з Розпорядженням Міністра Праці та Соціальної Політики за згодою Міністра Науки і Вищої Освіти, від 25 січня 2008 року (Dz. U./Офіційний вісник Nr 27, поз. 1588) у справі підготовки в рамках даної спеціальності до професії соціального працівника, реалізованої у вищих школах інформуємо, що піготовка в нашому Навчальному закладі на спеціальності “педагогіка у сфері соціальної роботи та опіки”, відповідає визначеним в Розпорядженні вимогам, які дозволяють виконувати професію соціального працівника.

Педагогіка опікунчо-виховна з промоцією здоров'я

На цій спеціальності здійснюється підготовка випускників, до створення підстав для пропагування здоров'я та здійснення опіки дітей, молоді та людей похилого віку ( в індивідуальних випадках або групових), самостійність котрих постійно або тимчасово обмежена, в інституціях загальної або часткової освіти. Також здійснюється підготовка до анімації соціально-культурних дій, діяльності промоції здоров'я, інтервенційної профілактичного характеру в локальних середовищах.

Оборонна освіта та громадська безпека

Це одна  з новітніх спеціальностей введених в нашому Навчальному Закладі. Спеціальність цю ввели у зв'язку з високим попитом на ринку. Тема відчуття безпеки  країни і тісно пов'язаних з нею явищ війни і миру, постійно присутні в політичному і науковому житті. Це відбувається тому, що безпека являється екзистенційною необхідністю не тільки окремих осіб, а також держави. Таким чином зростає зацікавленість багатьох людей до безпеки, не тільки професіоналів. Безпека стає все ціннішою вартістю. Тим часом загрози ХХІ століття вимагають використання широко   зрозумілого захисту країн, регіонів, а в них і кожного громадянина. Тому доцільно створювати освітні факультети і спеціальності, котрі буде готувати фахівців з оборони.

Такі цілі ставить собі введена нами спеціальність. Її випускник зможе діагнозувати загрозу безпеки, яка появляється (напр. кризові ситуації, громадські патології ітд.) та розпочати відповідні дії. 

Професійні компетенції нашого випускника відповідають актуальним потребам на наступних робочих місцях:

 • органи державного та місцевого управління, на рівні  державних тереторіальних одиниць (райони, волості, повіти, квартали, робочі підприємства);                                 
 • всі організації, що здійснюють професійні завдання для безпеки  країни і цивільної оборони;
 • освітні установи;
 • недержавні організації
 • установи і компанії, які співпрацюють у системі антикризового управління.

 

Переважна більшість студентів, то працівників Муніципальної Поліції, різного виду охоронні фірми, Поліція, Таможня ітп.

Дивіться Навчання II ступеня

Партнери