Адміністрація

ukr

 

Інформація на українській сторінці сайту є перекладом вибраних тем, оголошень, тощо, які у повній версії знаходяться тут: www.wsinf.edu.pl


Адміністрація

Навчання І рівня – стаціонарне і нестаціонарне

Навчання першого рівня, передбачає в загальному 1800 годин лекцій та практичних занять і три тижні практики - на стаціонарній формі навчання і 1180 годин лекцій та практичних занять, і три тижні практики - на заочній формі навчання.

В програмі, перш за все передбачений повний склад предметів, знання яких являється основою для виконання професії.

Розроблена програма призначена для практичної підготовки випускників до майбутньої  професії працівника адміністрації, з навичками в наступних областях: організація роботи, збір, аналіз та обробка інформації, виявлення і застосовуння відповідних правових норм, практичне використання знань про ЄС, в тому числі використання коштів структурних фондів, вміння працювати в робочому колективі, використовувати наукову літературу, комп'ютерні технологій, іноземні мови, а також мистецтва ведення переговорів і діалогів.

Навчальні програми та плани, забезпечують повну реалізацію змісту навчання визначеного в стандартах освіти, введеного Міністром науки та вищої освіти.

Навчальні плани дозволяють виразити досягнення студентів відповідно до Європейської системи передачі і накопичення балів  - ECTS (European Credit Transfer System).

Завдяки сучасним навчальним програмам, на основі новітніх європейських рішень і добре підготовлених академічних викладацьких кадрів, випускник гарантовано отримує практичні знання, що робить випускника надзвичайно цінним і бажаним працівником на ринку праці.

Студенти можуть вибрати одну з двох спеціальностей:

  • Громадська адміністрація (державна та муніципальна),
  • Праця та соціальне забезпечення.

В обох спеціальностях, з погляду на ширшу сферу використання в роботі органів громадської адміністрації правил Євросоюзу, акцентується увага на підготовці випускників для їх правильного використання.

Після закінчення навчання, випускник отримає титул професійного бакалавра, спеціаліста з адміністрації у сфері вибраної спеціальності, а також буде мати можливість роботи в:

  • державній адміністрації, в основному на рівні воєводства ( області),
  • муніципальній адміністрації у волості, повіті та воєводстві,
  • господарських установах (місцевого рівня),
  • організаціях, фондах і громадських об'єднаннях,
  • установах та органах розробки, реалізації, управління та контролю використання  структурних фондів ЄС.

Партнери