Післядипломна освіта

ukr

 

Інформація на українській сторінці сайту є перекладом вибраних тем, оголошень, тощо, які у повній версії знаходяться тут: www.wsinf.edu.pl


Післядипломна освіта

Заява на післядипломну освіту

  • Заява на післядипломну освіту
  • Особистий формуляр

Слухачі післядипломної освіти вносять оплату за навчання на рахунок : PKO BP VI O/ŁÓDŹ 31 1020 3408 0000 4602 0020 2259.

Контакт

  • 042/ 27 50 100 внутр. 455
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

У справі післядипломної освіти, можна контактуватись від понеділка до пятниці в період 8.00 — 16.00 год. Заяви на післядипломне навчання можна складати в кабінеті 312 будинок В на тереторії Навчального Закладу.

Для викладачів

Післядипломне навчання — професія вчителя фахових предметів

Сучасні методи дошкільного виховання з методикою навчання іноземної мови

Професійні поради

Мета навчання полягає у: мериторичній і методичній підготовці студентів до роботи в характері професійних консультантів по вибраному фаху, приближенні їм необхідних професійних знать, формуванні консультаційних навичок та представлення широкого спектру консалтингових методів діяльності.

Кваліфікаційна післядипломна освіта — Фізичне Виховання
Ціль навчання полягає у підготовці вчителів інших предметів до виконання професії вчителя фізичного виховання в початкових школах, гімназіях та в школах вищого рівня  ( у випадку ступеня магістра або вищого)

Педагогічна кваліфікаційна освіта

Післядипломне навчання дає педагогічні кваліфікації, які реалізуються у сфері педагогіки, філософії, загальної дидактики та методики на рівні, якого вимагає Міністерство національної освіти та спорту.  Навчання скероване до осіб, котрі хочуть набути повноважень для роботи в школі.

Етика в початкових та середніх школах
Навчання призначене для вчителів - випускників вищих шкіл бакалаврського або магістерського рівня, які бажають отримати кваліфікації необхідні, для викладання етики, або для праці в рамах міждисциплінарних програмих напрямків.

Інформатика та інформаційні технології для вчителів
На цьому напрямку навчання, здійснюється підготовка та здобуваються кваліфікації необхідні для процесу викладання інформатики в початковій школі та гімназії, а також інформаційних технологій в середній школі.

Педагогіка рухової активності та музикотерапія

Випускник підготовлений до проведення педагогічних, виправних і терапевтичних занять з дітьми. Крім того, отримує теоретичні знання та практичні навички  для ідентифікації та раннього виявлення мовних розладів у дітей, порушення постави і рухових навичок та труднощів у навчанні. Ознайомиться з принципами і методами діагностики у цій сфери, зможе свідомо і спеціально розробити і здійснити терапевтичні заняття на базовому рівні корекційно-виправному для дітей з навчальними і пізнавальними порушеннями, такими як: дислалія, дислексія, дисграфія, координація рухів, концентрації уваги. .

Виправлення і корекція недоліків постави
Закінчення післядипломного навчання надасть кваліфікації до проведення занять          корекційно-виправної гімнастики в школі.  

Педагогіка в рамах раннього навчання
Післядипломна освіта для вчителів, яка надає кваліфікації для роботи у дитячому садку та на рівні зінтегрованого навчання. 

Післядипломне кваліфікаційне навчання “Освіта для безпеки”
Навчання, після якого отримуються кваліфікації для викладання нового предмету - “Освіта для безпеки”, введеного розпорядженням Міністра національної оборони замість “Оборонного приспособлення”, на ІІІ освітньому етапі.

Інформатичне навчання  у ранньому шкільному вихованні
Навчання, скероване до педагогів I-III класів початкових шкіл. Основна мета  цієї освіти, полягає у підготовці вчителів до викладання комп'ютерних занять в початкових школах, згідно з новою основною навчальною програмою від 09.01.2009 року.  Навчальння організовано спільно з Лодзьким Центром Вдосконалення Вчителів та Практичної Підготовки.

Фізичне виховання з ритмікою, для вчителів дошкільного та раннього шкільного виховання
Мета полягає у підвищенні кваліфікації вчителів та дошкільних вихователів у галузі фізичного виховання та здійснюється відповідно до основної навчальної програми дошкільної освіти та інтегрованого навчання.

Для інформатиків

Інтернет  технології
Процес навчання вводить в область мережевих технологій і здійснює підготовку до  управління веб-послугами.

Інформатична безпека фірми
Доповнення компетентності технологічних працівників та ІТ-менеджерів з питань, пов'язаних з широко зрозумілою безпекою в інформатиці. Висвітлення правових норм, що регулюють здійснення операцій та захист даних, зібраних і оброблених в комп'ютерних системах. Перегляд ризиків, пов'язаних з експлуатацією комп'ютерних систем включаючи захист від вірусів, анти-спам і анти-вторгнення до систем і мереж. Створення та впровадження політики інформатичної безпеки керівництва.

Управління інформатичною системою фірми
Навчальна програма була підготовлена для потреб розвитку управлінського персоналу ІТ-команд, що займаються експлуатацією та технічним обслуговуванням ІТ-систем,  які підтримують бізнес-процеси материнської компанії, незалежно від їх розміру та області діяльності. Учасниками занять повинні бути ІТ-менеджери, працівники інформатичного відділу, які повязують свою подальшу кар'єру з виконанням обов'язків управління та випускники інформатичного факультету, які хочуть розширити свої знання в аспектах організації роботи ІТ-команди, забезпечити високу якість запропонованих послуг і будівати та реалізувати інформатичну стратегію компанії.

Для графіків

Художня комп'ютерна графіка

Мета навчання полягає в підвищенні кваліфікацій та практичних навичок осіб, котрі займаються художньою творчістю в області художньої комп'ютерної графіки, приближенню до вимог ринку, збагачення знань в галузі історії мистецтва, естетики і психології реклами.

Інженерія (розробка)  та виробництво аудіовізуальне

Ціль навчання - підготовка професійного портфоліо випускника для роботи в редакціях і в реалізаційно — редакційних  командах галузей, що розвиваються: інтернет-портали, веб-сайти, IP-телебачення, інтернет газети, радіостанції. Спеціальність призначена для людей, які хочуть мати професійний контакт з відеокамерою, мікрофоном, фотоапаратом та інтернет-технологіями.

Мультимедіальна графіка

Навчання спрямоване на підвищенні кваліфікацій та практичних навичок осіб, які прагнуть у своїй художній творчості використовувати весь спектр засобів масової інформації. Освіта також спрямована до людей, які хочуть розпочати свою пригоду зі світом мультимедій. Реалізовані в ході навчання заняття з мультимедіальних основ та комп'ютерної анімації, дозволять випускникам у своїй професійній роботі  використовувати анімаційні та пост виробничі засоби  в рекламному і графічному дизайні.

Управління

Державні замовлення

Мета навчання — підготовка випускників до виконання незалежних функцій в процесі надання та отримання державних замовлень.

Навчальна програма представляє тематику державних замовлень у контексті європейської інтеграції, та впливу ідеї спільного ринку  на правове регулювання в цьому обшарі.

Учасники спеціальності отримують навички: проектування та управління процесом закупівель від моменту появи потреби до завершення процесу реалізації; підготовки документів, необхідних для подачі замовлення та пропозицій; підготовки проектів договорів та управління ними. Учасники також дізнаються про специфіку дотримання принципів конкуренційності при здійсненні проектів, які співфінансуються структурними фондами Європейського Союзу.

Управління проектами співфінансованими  з фонду Європейського Союзу

Ціль навчання - отримання практичних знань і навичок у сфері пошуку коштів з Європейського Союзу на реалізацію проектів. Тематична область навчання включає принципи управління та розрахунку проектів, в тому числі: освітніх, соціальних, дослідницьких, а також пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності підприємств та інфраструктури. Ця освіта дозволяє випускникам працювати в якості еспеціалістів для пошуку фінансових засобів з ЄС, управління ними та веденя їх бухгалтерського обліку.

Управління кластером

Мета навчання полягає у розвитку компетенцій менеджерів і підприємців у сфері управління кластерними проектами. Навчальна програма дасть можливість слухачам дізнатись про важливі  проблеми управління кластерами і підготує до прийняття рішень в  області управління кластером на глобальному ринку.

Управління нерухомостями

На даній спеціальності  відбувається підготовка студентів до виконання професії керівника нерухомості. Навчальна програма відповідає вимогам, окресленим  у Повідомленні міністра будівництва від 20 червня 2007 про створення мінімальних  програмних вимог до післядипломної освіти в галузі управління нерухомостями ( Офіційний вісник. Мін. Буд. № 3 поз. 17).

Післядипломна освіта  дофінансована  з Європейського Союзу

Запрошуємо на сторінку Бюро Європейських Фондів

http://wsinf.edu.pl/oferta/fundusze-europejskie/aktualne-projekty/

Партнери