Zeszyt WSInf Vol 15, Nr 1, 2016 - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zeszyt WSInf Vol 15, Nr 1, 2016

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa
WEIGHT DISTRIBUTION IN SOME LINEAR CODES
ROZKŁAD WAG HAMMINGA DLA PEWNEJ KLASY KODÓW LINIOWYCH
Abstract Full text

Łukasz Błoński, Krzysztof Lichy
LOKALIZACJA UŻYTKOWNIKA PRZY WYKORZYSTANIU RSSI SYGNAŁU SIECI 802.11
LOCATION USING RSSI SIGNAL IN 802.11 NETWORK
Abstract Full text

Bartłomiej Arkuszyński, Krzysztof Lichy
STEROWANIE TELESKOPEM ASTRONOMICZNYM Z WYKORZYSTANIEM RASPBERRY PI
CONTROL OF ASTRONOMICAL TELESCOPE USING RASPBERRY PI
Abstract Full text

Bartosz Bilczewski, Krzysztof Lichy
TEMPO ZUŻYWANIA DYSKÓW SSD W MASZYNACH WIRTUALNYCH
THE RATE OF EXPLOITATION SSD DISK IN VIRTUAL MACHINES
Abstract Full text

Witold Beluch, Karolina Panek
GLOBAL IDENTIFICATION OF THE LAMINATES’ MATERIAL PARAMETERS
GLOBALNA IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH LAMINATÓW
Abstract Full text

Tomasz Schlieter
APPLICATION OF SELF-ORGANIZING MAPS IN VISUALIZATION OF MULTIDIMENSIONAL PARETO FRONTS
ZASTOSOWANIE SAMOORGANIZUJĄCYCH MAP W CELU WIZUALIZACJI WIELOWYMAROWYCH FRONTÓW PARETO
Abstract Full text

Wojciech Stawicki
FILTRACJA PRZEBIEGÓW ELEKTRYCZNYCH – PORÓWNANIE ZASTOSOWANYCH METOD FILTRACJI
THE FILTRATION OF ELECTRICAL WAVEFORMS – THE COMPARISON OF FILTRATION METHODSALGORITHM WITH GRADIENT INDIVIDUAL’S IMPROVEMENT
Abstract Full text

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki