Studia podyplomowe dla nauczycieli - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Opis zostanie wkrótce zamieszczony

Opis zostanie wkrótce zamieszczony

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Cel
Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej.

Uczestnicy studiów
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Czas trwania
Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć (90 godz. wykładów i 260 godz. ćwiczeń). Zajęcia rozpoczną się na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym w piątki od godziny 16:00 i soboty od godziny 9:00 w cyklu tygodniowym.

Odpłatność
3400 PLN płatne jednorazowo lub w ratach (pierwsza rata 400 PLN, a następnych 10 rat po 300 zł). Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.      Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji
Nabór prowadzony jest od 15.06. do 15.10. br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami. Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • dwie fotografie
 • kserokopia dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Program zajęć
Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie: systemów operacyjnych, dokumentów technologii informacyjnej, multimediów i grafiki, urządzeń technologii informacyjnej, komunikacji w Internecie, projektowania stron internetowych, baz danych, metodyki w edukacji informatycznej, algorytmiki i programowania, sieci komputerowych.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbycia 60 godzin praktyki pedagogicznej

Miejsce
Zajęcia i egzaminy odbywają się w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Cel
Studia podyplomowe dające uprawnienia pedagogiczne, realizując zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki w wymiarze określonym przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131). Studia kierowane są do osób pragnących nabyć uprawnienia do pracy w szkole.

Uczestnicy studiów
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

Czas trwania
Trzy semestry – w sumie 330 godzin zajęć (90 godz. wykładów i 240 godzin ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów). Zajęcia rozpoczną się na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Odpłatność
Płatne jednorazowo (2600,00 PLN) lub w ratach (3.000,00 PLN - 12 x 250,00 PLN). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji

Nabór

 

 • na semestr zimowy prowadzony jest od 15 czerwca do 15 października br.,
 • na semest letni od 15 stycznia do 15 marca br.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego
 • dwie fotografie
 • kserokopia dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

Program zajęć i wymiar godzin dydaktycznych

Program zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: psychologia, pedagogika, emisja głosu, dydaktyka i metodyka przedmiotowa, pierwsza pomoc, prawo oświatowe, etyka zawodu etc.

Studenta obowiązuje zaliczenie 150 godzin praktyki zawodowej.

Uczelnia oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktyk.

 

Cel
Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego.

Postawiony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację tematyki, która obejmuje:

 • teoretyczne podstawy wczesnej edukacji
 • zdobycie wiedzy i umiejętności metodycznych w kształceniu zintegrowanym oraz w wychowaniu przedszkolnym
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i administrowania placówką edukacyjną

Uczestnicy studiów
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Czas trwania
Trzy semestry – w sumie 415 godzin zajęć (130 godz. wykładów i 285 godz. ćwiczeń, seminariów i laboratoriów). Zajęcia rozpoczną się na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Odpłatność
Płatne jednorazowo (3000,00 PLN) lub w ratach (3.300,00 PLN - 12 x 275,00 PLN).

Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji
Nabór prowadzony jest od 15.06. do 15.10. br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami. Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • dwie fotografie
 • kserokopia dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

Program zajęć i wymiar godzin dydaktycznych

Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: Teoretyczne podstawy wczesnej edukacji, Podstawy prawa oświatowego, Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia, Diagnostyka i terapia pedagogiczna, Pedagogika przedszkolna, Podstawy edukacji zintegrowanej, Emisja głosu, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Edukacja artystyczna z metodyką, Edukacja motoryczno - zdrowotna, Metodyka wychowania przedszkolnego, Pedagogika zabawy, Animacja teatralna, Projektowanie pracy pedagogicznej, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Kierowanie i administrowanie placówką, Umiejętności personalne - warsztaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbycia 60 godzin praktyki pedagogicznej

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki