Repozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Repozytoria Wiedzy i Biblioteki Cyfrowe

Biblioteka przygotowała dla swoich Czytelników informację, która pozwoli wszystkim poszukującym najnowszej literatury, niezbędnej do nauki i pracy dydaktycznej czy naukowej, szybko odnaleźć niezbędne wydawnictwa.

Zachęcamy wszystkich Czytelników do korzystania z zamieszczonych poniżej adresów internetowych do polskich i zagranicznych zbiorów gromadzonych w różnych częściach świata dostępnych on-line.

Oddzielne kolekcje tworzą elektroniczne wersje wydawnictw uczelni i instytucji naukowych. Biblioteki cyfrowe są czynne 24/365.

Otwarte archiwa i repozytoria gromadzą i udostępniają treści naukowe na własnej przestrzeni dyskowej służącej do ich przechowywania. W repozytoriach i archiwach użytkownik znajdzie publikacje nierecenzowane (preprinty) i recenzowane (postprinty).

Jak i gdzie poszukiwać literatury, znajdującej poza zbiorami Biblioteki?

Informacje o zbiorach bibliotecznych należy poszukiwać w dostępnych w Internecie katalogach wielkich bibliotek naukowych, a także zbiorach, zwanych repozytoriami i archiwami, gdzie są gromadzone artykuły, monografie, podręczniki itd. z lat poprzednich.

Adresy internetowe do polskich zbiorów bibliotecznych

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny jest tworzony od 2001 r. przez polskie biblioteki naukowe (NUKAT) metodą współkatalogowania. Zasób tworzy kilkadziesiąt (84) bibliotek naukowych.

KaRoKatalog Rozproszony Bibliotek Polskich – daje możliwość sprawdzenie równocześnie kilkadziesiąt katalogów bibliotecznych. Jest to wyszukiwarka, umożliwiająca dostęp do katalogów polskich bibliotek – stanowi uzupełnienie polskiego centralnego katalogu NUKAT.

Biblioteka Narodowa   

Biblioteki uczelni technicznych

 Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego

  

Biblioteki uczelni medycznych

 

Biblioteki uczelni pedagogicznych

 

Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne

 

Biblioteki uniwersyteckie

 

Biblioteki Uczelni Ekonomicznych

 

Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych

 

Biblioteki Polskiej Akademii Nauk

 

Centralne Biblioteki Naukowe

Bezpłatne repozytoria wiedzy

DIR – Domena internetowych repozytoriów wiedzy
To biblioteka cyfrowa, która ułatwia i upowszechnia dostęp do materiałów naukowych. Gromadzone w DIR są teksty, grafika i multimedia z wszystkich dziedzin wiedzy. DIR jest przykładem na praktyczne zastosowanie idei Open Access (OA) – darmowy, swobodny dostęp on-line do elektronicznych zasobów wiedzy. Dokumenty znajdujące się w archiwach OA to pełne teksty artykułów, fragmenty prac, prezentacje, raporty, pliki graficzne, dźwiękowe i audiowizualne, dostępne bezpłatnie w łatwy i szybki sposób. Materiały zgromadzone w DIR są udostępniane zgodnie z ideą OA – nieodpłatnie przy poszanowaniu praw autorskich i wykorzystaniu licencji Creative Commons.

ROAR – Registry of Open Access Repositories
Rejestr ponad 630 archiwów OA z całego świata z wszystkich dziedzin wiedzy. Zbiór można przeszukiwać według nazwy kraju, systemu oprogramowania, typu dokumentów, np. artykuł czy książka. Informacje o zarejstrowanych archiwach obejmują nazwę archiwum, system opragramowania, nazwę kraju, typ dokumentu.

Open DOAR – Directoryof Open access Repositories
Portal akademickich repozytoriów naukowych Open Access – ponad 850 repozytoriów z całego świata. Można przeglądać zasoby poszczególnych uczelni, według słów kluczy, a także według słów z tekstu poszukiwanych materiałów.

Lista regensburska

Baza czasopism elektronicznych w wolnym dostępie – Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Baza, zwana popularnie listą regensburską jest prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy). Zasób bazy to pełne teksty artykułów za wszystkich dziedzin wiedzy, gromadzone prze 487 bibliotek. Dostęp do zasobu jest wolny.

DOAJ – Directory of Open Access Journals
Portal prowadzi Lund University Libraries. Baza zawiera pełnotekstowe artykuły z wolnym dostępem do ponad 3000 czasopism ze wszystkich dyscyplin akademickich. Czasopisma można przeglądać według dziedzin, szukać w indeksie alfabetycznym tytułu, a także według słów-kluczy.

Karolinska Institutet University Library
Bazę prowadzi Uniwersytet w Sztokholmie. Zawiera artykuły z czasopism (ok. 1400 tytułów) z wolnym dostępem do pełnych tekstów.

Free Medical Journals
Wolny dostęp do ponad 430 tytułów czasopism ponad 600 książek z dziedziny medycyny, w tym medycyny sportowej.

HighWire Press Free On – line 

Serwis zapewnia wolny dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 1000 tytułów czasopism z fizyki, matematyki, socjologii, medycyny itp.

National Academies Press 
Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów raportów naukowych instytucji z większości państw. Są to wydawnictwa i raporty : National Academies of Sciences, National Academies of Inginiering, Institute of Medicine, National Research Council.

arXiv.org e-Print archive
Serwis z wolnym dostępem do e-printów z fizyki, matematyki, informatyki, biologii i statystyki. Bazę prowadzi Cornell University. Library (USA).

Cite Seer NEC Research Index 
Baza tworzona przez NEC Research Institut. Wolny dostęp do kilku milionów dokumentów. Celem jest umożliwienie sprawnej wymiany informacji o osiągnięciach naukowych.

e-Kolekcja Czasopism Polskich  

Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów czasopism polskich, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

Czytelnia Medyczna on – line

Zasób to artykuły z zakresu medycyny i tematów okołomedycznych. Dostęp bezpłatny jest do spisów treści i obszernych fragmentów artykułów. Pełnotekstowa informacja jest płatna.

Ekonomia on-line
Serwis, tworzony przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zawiera informacje o źródłach dotyczących ekonomii i dziedzin pokrewnych dostępnych w Internecie. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Biblioteka Wirtualna Nauki Kolekcja Nauk Przyrodniczych
Depozytorium zawiera pełne teksty artykułów z wybranych czasopism polskich od 2000r. Dostęp do tekstów artykułów jest bezpłatny.

Biblioteka Wirtualna Nauki. Kolekcja Nauk Matematycznych
Instytut Matematyki PAN tworzy kolekcję artykułów i książek wydawanych IM PAN z dziedzin matematyki i fizyki. Dostęp do pełnych tekstów jest bezpłatny.

Biblioteka Wirtualna ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) UW
Sieciowy system udostępniania naukowych baz danych z całego świata. Zasoby, w tym pełnotekstowe, udostępniane przez ICM są licencjonowane.

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne 
Serwis prowadzony jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego. W bazie zarejestrowanych jest 1821 tytułów czasopism elektronicznych wydawanych w Polsce. Publikowane są abstrakty artykułów, spisy treści. Dostęp do pełnych tekstów jest ze stron czasopisma. Blisko połowa wydawców udostępnia pełnotekstową informację bezpłatnie

BIMET
Baza bibliograficzna, tworzona przez Bibliotekę Główną AGH i dotyczy piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych.

SYMPONET
Baza bibliograficzna zawiera informacje o materiałach przedkonferencyjnych, konferencyjnych i pokonferencyjnych gromadzonych w polskich bibliotekach od 1980 r. Bazę tworzy Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Polskie biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Serwis Federacji umożliwia przeszukanie zasobów bibliotek następujących bibliotek cyfrowych:

 • Politechniki Krakowskiej
 • Politechniki Warszawskiej
 • Politechniki Łódzkiej
 • Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej
 • e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej
 • Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”

Akademicka Biblioteka Cyfrowa – Kraków
ABC – Kraków tworzone jest w Bibliotece AGH. Baza stworzona jest dla celów dydaktycznych – udostępnia elektroniczne wersje materiałów dydaktycznych i naukowych. Udostępniane są pełne teksty, tylko w niektórych przypadkach, gdy wymaga tego umowa licencyjna dostęp jest ograniczony.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

Zasób tworzą wydawnictwa własne, prace doktorskie obronione w PK i materiały dydaktyczne : podręczniki, skrypty.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej – eBiPol
Zasób tworzą zdygitalizowane zbiory biblioteczne i elektroniczne wersje wydawnictw. Są to : czasopisma, książki skrypty, podręczniki, serie wydawnicze PŁ, materiały z konferencji, sympozjów i kongresów. Dostęp do niektórych materiałów pełnotekstowych jest ograniczony.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Jest to wspólne dzieło Biblioteki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Celem jest stworzenie szerokiego dostępu do dziedzictwa kulturowego Śląska w jego historycznych granicach i województwa śląskiego. Kolekcję tworzą zabytki piśmiennictwa, prace naukowe, materiały dydaktyczne i regionalne.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka powstała z inicjatywy poznańskiego środowiska naukowego. Zasoby tworzą biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Dostęp do pełnych tekstów publikacji, nieobjętych prawem autorskim jest nieograniczony i bezpłatny.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Kolekcje Biblioteki tworzą zdygitalizowane zbiory zaliczane do dziedzictwa kultury europejskiej lub regionalnej, a także zbiory edukacyjne. Nieograniczony i bezpłatny dostęp jest tylko do publikacji niechronionych prawem autorskim.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona)
Zasób to cyfrowa postać najważniejszych tekstów literackich, naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafik, fotografii. Korzystanie z zasobów jest bezpłatne.

Polska Biblioteka Internetowa
Zasadniczy katalog PBI obejmuje klasykę literatury polskiej, podręczniki akademickie i publikacje naukowe, dokumenty archiwalne, publikacje przeznaczone dla osób niewidomych, archiwalnie nieliterackie, działa malarstwa, grafiki, fotografii, czasopisma i periodyki naukowe. Zadaniem PBI jest tworzenie zasobów edukacyjnych na każdym poziomie wiedzy.

Internetowe wyszukiwarki informacji naukowej

Powszechnie wykorzystywane wyszukiwarki Google, Yahoo nie docierają do wszystkich zasobów umieszczonych w sieci. Do wyszukiwania naukowych i fachowych źródeł informacji warto korzystać ze specjalistycznych wyszukiwarek, opracowanych do przeszukiwania i udostępniania zasobów tzw. „głębokiej sieci”. Stosowanie specjalistycznych przeglądarek do poszukiwań potrzebnej literatury pozwala na uzyskiwanie w krótszym czasie, bez szumu informacyjnego, potrzebnych wydawnictw, opracowań, raportów, patentów itd.

Czasopisma OA (Open Access) publikują artykuły recenzowane (peer-reviewed). Prawa autorskie do większości tekstów nadal przysługują autorom.
Stopień otwartości wydawców czasopism naukowych nie jest jednakowy. Te czasopisma, które udostępniają wszystkie materiały w otwartym dostępie bez opóźniania, należą do grupy złotej. Drugą grupę stanowią czasopisma zaliczone do grupy zielonej = pozwalają autorom na archiwizację postprintów. Do najgorszej grupy – zwanej szarą – należą wydawcy, którzy pod żadnymi warunkami nie zgadzają się na udział w OA.

Scirus
multiwyszukiwarka – przeszukuje ok. 415 milionów stron w archiwach, repozytoriach, patentach, strony autorów, strony rządowe, źródła OAI (Open Archives Inicjative), arXiv.org. Indeksuje strony zapisane, poza plikami tekstowymi, w Postscript, doc, xls, rtf, pdf.

Google Books Search
Jest to nowa usługa, rozwijana od 2005r. przez Google, wydawców i biblioteki. Jest to archiwum tekstów, częściowo w wersji pełnotekstowej, zawiera linki do bibliotek i księgarń.

Google Scholar
Internetowa wyszukiwarka dla naukowców i studentów. Umożliwia przeszukiwanie naukowych zasobów Internetu z wszystkich dziedzin : artykuły, preprinty, materiały konferencyjne, informacje o cytowaniach. Wyszukuje źródła kierując się zasadą ich ważności (używa jako źródła cytowanych opracowań na końcu każdego artykułu a nie linków do stron www). Rejestruje pełne teksty lub abstrakty prac naukowych, raporty, preprinty, zbiory typu Open Access. Wyszukuje bezpłatne wersje publikowanych artykułów, a także artykuły nierecenzowane.

Google Earth

wyszukiwarka określonych miejsc na kuli ziemskiej. Darmowa aplikacja (do pobrania ze strony serwisu) umożliwia oglądanie zdjęć satelitarnych i map w różnych powiększeniach;

CERN Document Server (CDS)
Wyszukiwarka literatury naukowej w serwisie preprintowym . Umożliwia przeszukanie ponad 900 tysięcy rekordów bibliograficznych.

OAIster
Serwis umożliwia pełniejszy dostęp do „trudno dostępnych” zasobów elektronicznych, za pośrednictwem protokołu OAIPMH – (The Open Archives Initiative Protocol for Metadane Harvesting.)- w repozytoriach cyfrowych. Z serwisem współpracuje ok. 1000 Bibliotek Centralnych z całego świata. Możliwe jest przeszukiwanie archiwów poszczególnych instytucji według słów kluczy, tytułu, autora/instytucji sprawczej, hasła rzeczowego, z możliwością łączenia wybranych pól operatami Bool’a.

Search4Science
Wyszukiwarka stworzona dla ludzi nauki. Zakres tematyczny : astronomia, fizyka, chemia, biologia, nauki o Ziemi, matematyka, medycyna, farmacja.

Xrefer

Przeszukuje zasoby encyklopedyczne, bazy bibliograficzne.

Masterkey Index Data
Multiwyszukiwarka zasobów naukowych.

 SciSeek

Jest wygodnym narzędziem przeszukującym katalogi stron tworzone przez redaktorów, obejmuje nauki ścisłe i przyrodnicze;

SciCentral

Przeszukuje ponad 50 tys. stron z zakresu nauk ścisłych, medycznych i inżynierskich ;

SearchEdu.com

Przeszukuje tysiące witryn edukacyjnych na całym świecie.

 Publist

Przeszukuje ponad 150 tys. magazynów, dzienników i innych periodyków z całego świata poświęconych różnym dziedzinom.

TechXtra

 Przeszukuje bazy i serwisy z zakresu inżynierii, matematyki, informatyki

Virtual Library
Wirtualna biblioteka oferuje dostęp do tysięcy stron internetowych podzielonych według dziedzin.

Adresy internetowe do zagranicznych zbiorów bibliotecznych

The European Library
Portal europejskich bibliotek narodowych, umożliwiający dostęp do katalogów poszczególnych bibliotek, wybranych kolekcji cyfrowych.

The British Library
Strona Biblioteki Anglii z dostępem do katalogów on-line, cyfrowych kolekcji, dokumentów multimedialnych.

The Library of Congress
dostęp do katalogów Biblioteki Kongresu USA.

National Libraries of the World IFLA Adress List
adresy do bibliotek na całym świecie, ułożone według kontynentów i nazw państw.

ECLAS

zbiorczy katalog bibliotek Komisji Europejskiej – baza danych bibliograficznych zbiorów sieci bibliotek.

LibDex

serwis biblioteczny OPAC o zasięgu światowym, umożliwia przeszukanie katalogów 18000 bibliotek na świecie.

Libweb
baza stron domowych bibliotek.

Zagraniczne systemy dostarczania dokumentów

SUBITO
Serwis umożliwiający wyszukiwanie i dostarczanie dokumentów źródłowych z państw niemieckojęzycznych.

DocDel.net
Katalog dostawców różnego rodzaju dokumentów z wszystkich dziedzin wiedzy.

FizAutoDoc Karlsruhe
The Automated Document Delivery Broker System. System dostarczania dokumentów.

InfOtrieve Online Document Delivery
Serwis dostarczający dokumenty źródłowe.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki