Regulamin parkingu WSIU - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Regulamin parkingu WSIU

Drogi i parkingi na terenie Kampusu są „strefą ruchu” w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i obowiązują na nich przepisy Kodeksu Drogowego.

 1. Parking na terenie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi i garaż podziemny w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Angelica przynależnym do WSInf, zwane dalej „Parkingiem”, czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 5.30-22.30; sobota i niedziela 7.00-22.30.
 2. Parking jest dozorowany, nie jest parkingiem strzeżonym.
 3. Wjazd na teren parkingu, możliwy jest wyłącznie, po odebraniu biletu parkingowego z automatu lub dołożeniu karty abonamentowej do czytnika, przy podniesionym szlabanie.
 4. Wyjazd z parkingu możliwy jest wyłącznie po wniesieniu opłaty wg cennika, (załącznik nr 1) przy podniesionym szlabanie.
 5. Na wniosek zainteresowanego WSInf wydaje karty abonamentowe.
 6. Ważność karty abonamentowej uzależniona jest od wysokości opłaty uiszczonej przez zainteresowanego.
 7. Ważność karty abonamentowej przedłużana jest po opłaceniu kolejnego okresu abonamentu.
 8. W przypadku długotrwałego porzucenia pojazdu na terenie parkingu i nie usunięcia go na wniosek WSInf naliczana będzie opłata karna w wysokości 100 zł za każdy dzień nieuprawnionego postoju.
 9. Wyjazd nieuprawniony płatny 10zł, tj.
  • bez biletu do godz. 22:00,
  • bez żetonu po godz. 22:00.
 10. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego
 11. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 20 km/h
 12. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. Zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych,
  2. Palenie i używanie otwartego ognia,
  3. Magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich.
 13. Na terenie garażu podziemnego OSiR Angelica zabrania się:
  1. Parkowania pojazdów posiadających instalację gazową,
  2. Parkowania poza wyznaczonymi miejscami postoju.
 14. Za niezawinione przez WSInf szkody na pojeździe pozostawionym na terenie parkingu, WSInf nie odpowiada.
 15. Doba parkingowa kończy się o 23:59.
 16. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu parkingu.
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki