Projekty realizowane - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Projekty realizowane

 • NetQ6: Network for the Quality in Early Education from 0-6 Years, Comenius Multilateral
  nr 517837-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CNW http://www.netq6.eu
 • CHEMISTRY is all around, Comenius Multilateral, 518300-LLP-1-2011-1-IT-Comenius-CNW http://chemistrynetwork.pixel-online.org
 • YOUROPIA: Youth of Europe; Comenius-WPP; 2011-1-GB1-COM06-10549 4
 • FromaURBS: Exchange of educational and vocational training for trainees and professionals working in public space and urban landscapes; Leonardo da Vinci-LP; 2011-1-RO1-LEO04-14806
 • Qualipaths; Leonardo da Vinci-LP; 2011-1-FR1-LEO04-24161 4
 • TALIS: Trainers in adult learning innovative strategies; Grundtvig-LP; 2011-1-IT2-GRU06-12549 10
 • Caravan. Artists on the Road; Culture- Strand 1.1- Multiannual cooperation projects; 2011-IT- 513690-Culture
  http://projectcaravan.eu/
 • EU-Egypt: Services to the PMU for Organisation and Implementation of Twinning Arrangements for Institutional Capacity Building to Support TVET Reform; Cross-cutting TVET Partnership; 2009/213-454
 • Restart: Training and support for lone parents entering the labour market; Leonardo da Vinci- ToI; UK/10/LLP-LdV/TOI-379
  http://empower.possibilitiesni.co.uk/projects/restart-transfer-innovation-project
 • SUPER MOM kick-off; Leonardo da Vinci- ToI; DE/10/LLP-LdV/TOI/147348
  http://www.supermom-kick-off.eu
 • Erasmus EUC/MOB 2007-2013: Mobility of students, teachers, and staff (scholarships, lectures, internships, training); PL LODZ 14/ EUC: 216694-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUC-1/ ERA_MOB_97_2007/ ERA_MOB-SW_101_2008/ ERA_MOB-SW_106_2009/ ERA_MOB-SW_108_2010

Caravan. Artists on the Road; Culture- Strand 1.1- Multiannual cooperation projects; 2011-IT- 513690-Culture

logo-caravan 0

Celem projektu jest stworzenie eksperymentalnego i nowatorskiego Teatru Wspólnoty i zajęć artystycznych, które angażują w

działalność artystyczną lokalne społeczności. Idea projektu narodziła się w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, finansowy, ale również społeczno-kulturalny, jaki dotknął Europę u progu trzeciego tysiąclecia. Jednym z elementów odrodzenia z kryzysów mają stać się działania kulturalne i występy artystyczne wędrownego teatru po 11 europejskich krajach, które podkreślać będą wspólne europejskie wartości, solidarność społeczną oraz promować dialog i wymianę doświadczeń artystycznych, tradycji kulturowych oraz propagować współpracę międzynarodową pomiędzy instytucjami kulturalnymi z dziedziny teatru, tańca i muzyki. W ramach projektu w WSIU odbyły się dotychczas wykłady- „Apoteoza życia w sztuce” oraz „Multimedia – nowy gracz w jakości życia i sztuki” oraz występy teatru wędrownego.

EU flag cult EN-01

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

nr umowy 2011-0788/001-001

http://projectcaravan.eu/

CARAVAN MB CONF FB BANNER

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROJEKTU CARAVAN W MARIBOR (SŁOWENIA) - WE-FOR-GET CARAVAN International Conference Maribor

Thursday, 27th of March 2014

Venue: KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia

Redefining Crisis: Paths to freedom?

The noble intentions of the Caravan ”manifesto“ made in 2011 - to build up the theme of “Reviving from Crises” through cultural interventions and artistic performances based on the methodology of community theatre, with the aim of boosting the cultural and social empowerment of local communities in some symbolic places of crises - gain some further meanings in 2014.

The economy and the human values are running downhill – can we still catch the train? More and more inhabitants of Europe that still had some economic security in 2011 are facing the ubiquitous reality of reaching rock bottom. Is Europe becoming a place of crises?

The artists have to cope with the huge responsibility of being the prophets and nurturers of reinvented values. What and where are the margins of human dignity and survivor?

Who is the man and the woman of 21st Century? The roles are changing, but what are the frustrations of the heritage patterns and their impacts on community? Should we learn to behave tribally? Are we able to survive outside the chains of a supermarket society? Are we what we have? What about our ability to feel and to love? Are we still able to bond emotionally outside economical patterns and relationships?

The aim of the conference is to try to answer those questions – and arise new ones. We will keep questioning and finding solutions!

Kindly welcome!

CONFERENCE PROGRAMME (PDF)

http://www.kibla.org/fileadmin/kibla/Kibla/2014/caravan/Caravan_International_conference_Maribor_si.pdf

ABSTRACTS OF CONFERENCE PRESENTATIONS (PDF)

http://www.kibla.org/fileadmin/kibla/Kibla/2014/caravan/Caravan_conference_Maribor_Abstracts_of_presentations_and_CV_speakers.pdf

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki