Studia podyplomowe dofinansowane z EFS - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Studia podyplomowe dofinansowane z EFS

W marcu 2011 r. zostały podpisane umowy na wspólne prowadzenie projektów:

 • Wykwalifikowany mechatronik i informatyk-studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw
 • Zawody przyszłości - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw

Projekty realizowane są przez Konsorcjum powołane w 2006r. przez Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie (OWSIiZ), Wyższą Szkołę Informatyczną w Łodzi (WSInf) i Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT). Rolę Lidera Konsorcjum oraz wnioskodawcy pełnić będzie OWSIiZ.

Warunkiem osiągnięcia przez Polskę szybkiego i wszechstronnego rozwoju jest gospodarka oparta na wiedzy (GOW).GOW jest utożsamiana z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,postępem technicznym i innowacyjnością,w której bardzo szybko rozwijają się przemysły wysokiej techniki tworząc nowe miejsca pracy. Stawia to wyzwania dla przedsiębiorców i ich pracownic/pracowników związane z podwyższaniem kwalifikacji,zdolności do zmiany i uczenia się.W GOW kwalifikacje pracownic/pracowników decydują o ich konkurencyjności, i o konkurencyjności przedsiębiorstw.W większości przedsiębiorstw zgodność poziomu wykształcenia i kwalifikacji personelu ze współczesnymi wymaganiami jest tylko częściowa.

Cele szczegółowe:

 • wzrost kompetencji ludzkich, jako czynnik zwiększający konkurencyjność sektora przedsiębiorstw
 • zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych kadr sektora przedsiębiorstw
 • zwiększenie motywacji pracowników sektora przedsięb. do podnoszenia kwalifikacji
 • zwiększenie poziomu wykorzystania ICT w sektorze przedsiębiorstw

Grupą docelową projeków są pracownice/pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)oraz dużych przedsiębiorstw, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na terenie całej Polski. Zaplanowano objąć wsparciem 500 uczestniczek/uczestników spełniających kryteria SzOP w tym 250os. z mikro i małych przedsiębiorstw, 150os. ze średnich i 100os. z dużych przedsiębiorstw. Realizacja tego projektu będzie miała szczególne znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na potrzebę wzmocnienia ich potencjału konkurencyjnego na rynku.

Wykwalifikowany mechatronik i informatyk

Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw.

 1. Administrowanie sieciami komputerowymi przedsiębiorstw (3 edycje)
 2. Komputerowe wspieranie procesów przedsiębiorstwa (2 edycje)
 3. Technologie multimedialne i grafika komputerowa w przedsiębiorstwach (3 edycje)
 4. Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw (3 edycje)

Dodatkowe informacje:

 1. Całkowity koszt w.w. studiów: 970,80zł
 2. Studia liczą 2 semestry: 184 godz.
 3. Liczba uczestników każdej edycji: 20 słuchaczy
 4. Przewidywany zwrot kosztów noclegu i opieki nad osobą zależną
 5. Podczas zjazdu zapewnione wyżywienie
 6. Po ukończeniu zajęć słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów
 7. Dla uczestników przewidziane są podręczniki i materiały dydaktyczne
 8. Najbliższy termin rozpoczęcia: październik 2011
 9. Studia prowadzone będą również w wydziałach zamiejscowych

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. Ukończone studia wyższe I lub II stopnia (weryfikacja na podstawie dyplomu
 2. ukończenia studiów)
 3. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
 4. Umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika
 5. Legitymowanie się podstawowym poziomem wiedzy z zakresu matematyki i fizyki

Kontakt:

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

ul. Rzgowska 17a

93-008 Łódź

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 42 27-50-100 wew .455

Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać pocztą (z dopiskiem "Wykwalifikowany mechatronik i informatyk") lub dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, bud.B, pok.312.

Zawody przyszłości

www.zawody.przyszlosci.edu.pl/

Studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw.

Bazy danych i analiza danych (1 edycja)

Dodatkowe informacje:

 • Całkowity koszt studiów - 954,67zł
 • Studia liczą 2 semestry - 184 godz.
 • Liczba uczestników każdej edycji - 20 słuchaczy
 • Przewidywany zwrot kosztów noclegu i opieki nad osobą zależną
 • Podczas zjazdu zapewnione wyżywienie
 • Po ukończeniu zajęć słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów
 • Dla uczestników przewidziane są podręczniki i materiały dydaktyczne
 • Najbliższy termin rozpoczęcia - maj 201

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. Ukończone studia wyższe I lub II stopnia (weryfikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów)
 2. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
 3. Umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika
 4. Legitymowanie się podstawowym poziomem wiedzy z zakresu matematyki i fizyki

Kontakt:

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

ul. Rzgowska 17a

93-008 Łódź

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 42 27-50-100 wew .455

Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać pocztą (z dopiskiem „Zawody przyszłości”) lub dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, bud.B, pok.312.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki