Platforma Informatyczna TEWI - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Platforma Informatyczna TEWI

Projekt „Platforma Informatyczna TEWI”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet II ( Infrastruktura sfery B + R  ), Działanie 2.3 ( Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki ), Poddziałanie 2.3.1: (Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki) oraz 2.3.3: (Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych), został przygotowany i zostanie zrealizowany w ramach konsorcjum utworzonego przez 3 Politechniki: Łódzką  (lider, Instytut Informatyki, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska siec komputerowa  LODMAN), Warszawską ( Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)  oraz Białostocką (Wydział Informatyki).Jego realizacja przewidziana jest na lata 2010 – 2013 .

Wyższa Szkoła Informatyki przystąpiła do konsorcjum w maju 2011r.

Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań:

  • (T) Technologia,
  • (E) Edukacja i badania,
  • (W) Wiedza,
  • (I) Innowacja.

Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiająca projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Przewidywane jest wykorzystanie uniwersyteckiej sieci WAN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Główne serwery komputerowe wraz z podstawowym oprogramowaniem platformy (PTC Windchill) zainstalowane są w Centrum Obliczeniowym zlokalizowanym na Politechnice Łódzkiej. Wytwarzane w ramch projektu aplikacje będą instalowane w lokalnych Centrach Dostępowych u partnerów a korzystanie z nich odbywać się bedzie przy użyciu szerokopasmowego internetu i szyfrowanego połączenia tunelowego (VPN). Część zakupionych aplikacji zainstalowana jest w lokalnych laboratoriach badawczo-projektowych u partnerów. W każdym z regionów (łódzki, podlaski, mazowiecki) Platforma w kolejnych etapach rozwoju może obejmować swoim zasięgiem inne jednostki naukowe i przemysłu

W ramach budowy infrastruktury w Wyższej Szkoły Informatyki  uruchomione zostały:

·        lokalne centrum dostępowe, złożone z:  Serwera Dell PowerEdge R210 II wraz z osprzętem i zarządzalny switch Gigabitowy 48 – portowy Dell Power Connect wraz z portami

·        2 specjalizowane laboratorium badawczo-projektowe, zlokalizowane w pracowni dydaktycznej Wyższej Szkoły  Informatyki,  zbudowane z 15 komputerów przenośnych (Dell Latitude wraz z monitorem i stacją dokującą) oraz pakiet rehabilitacyjny: Syntezator mowy IVONA wraz z wersją elektroniczną.

W trakcie projektu tworzone są dodatkowe zaawansowane usługi i aplikacje. Ich autorami  są przede wszystkim pracownicy WSInf, którzy wykorzystają je do swojej pracy naukowej oraz udostępnią w ramach platformy TEWI innym zainteresowanym naukowcom. W chwili obecnej powstają następujące aplikacje:

1. "TEWI - kody" Generowanie kodów liniowych – implementacja oparta na ewaluacji przestrzeni dywizorków dopuszczalnych na kolekcji punktów wymiernych, gładkiej rzutowej krzywej algebraicznej na ciałem Galois charakterystyki p.

2. Parser Ontologii – translator wiedzy w standardzie OWL do postaci umożliwiającej łatwe wnioskowanie i ewaluację.

3."TEWIficator" Narzędzie do analizy systemów współbieżnych – narzędzie do analizy systemów współbieżnych specyfikowanych za pomocą formalizmów tranzycyjnych.

4.Generator zapytań dla ontologii OWL – aplikacja pozwalająca w łątwy sposób tworzyć ontologie w formacie OWL opisujące usługi abstrakcyjne. Pozwala na podstawie tej ontologii wytworzyć bazę przykładów usług konkretnych zgodnie z zadanymi ograniczeniami i rozkładami danych.

5.Analizator sieciowy – program wspomagający analizę danych sieci opartej na stosie TCP/IP i technologii Ethernet.

Lokalny serwer aplikacji rozwijanych przez WSIU

Budżet całkowity projektu to ponad : 13,5 mln zł, budżet przypadający na WSinf: 760 tyś zł.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki