Pedagogika – Studia I stopnia (licencjackie) - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Pedagogika – Studia I stopnia (licencjackie)

Dlaczego warto wybrać PEDAGOGIKĘ?

• Jeśli lubisz pracę z ludźmi, nieść im pomoc i dawać wsparcie to ten kierunek jest dla Ciebie;

• Szeroki wachlarz możliwości i specjalizacji;

• Bogata oferta dodatkowych szkoleń i uprawnień;

• Kierunek przyjemny i dość prosty do studiowania, dający wiele satysfakcji.


Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Wyjątkowa duża liczba zajęć praktycznych, aktywizujących studentów (projekty, zajęcia warsztatowe, praca w grupach itp.);

• Zajęcia praktyczne (we własnych placówkach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ABiS, wszystko w jednym miejscu na terenie uczelni)

• Możesz zdobyć dodatkowe Certyfikaty z:

 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ratownictwa wodnego
 • Nurkowania
 • Prowadzenia wycieczek szkolnych i opieki nad młodzieżą (kolonie, obozy)

• Część zajęć realizowana jest w instytucjach, które są jednocześnie miejscem warsztatów i praktyk a w przyszłości mogą być miejscem pracy naszych absolwentów.

• Możesz u nas kontynuować naukę i rozpocząć studia II stopnia (magisterskie).

• Po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne: 6 semestrów (po 15 tygodni) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), niestacjonarne: odbywają się zgodnie z planem w ciągu 6 semestrów, w ramach dwudniowych zjazdów (8 zjazdów w ciągu semestru). 
Tytuł: licencjat

Proces dydaktyczny realizowany jest w typowych dla kształcenia akademickiego formach: wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Studia pedagogiczne charakteryzują się wyjątkowo dużą liczbą zajęć praktycznych, aktywizujących studentów (projekty, zajęcia warsztatowe, praca w grupach itp.), wyposażających w niezbędne umiejętności zawodowe.

 

Nasi partrnerzy o nas:

„Migaj Naturalnie jest szkołą językową z pięcioletnim stażem ukierunkowaną na działalność ogólnopolską. Pojawiając się na rynku szkoleń i kursów z obszaru polskiego języka migowego (PJM) nasza firma nieustannie poszukuje partnerów, dla których potrzeby komunikacyjne Głuchych i Słabosłyszących stanowią niemarginalizowane punkty w wewnętrznej polityce rozwoju ich działalności. Jednym z partnerów, dla których z przyjemnością wystawiamy
rekomendację jest Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIU) w Łodzi, która zgłosiła chęć przeszkolenia 19-stu pracowników akademickich i administracyjnych Uczelni, z nastawieniem na kontynuację nauki polskiego języka migowego prowadzonej przez native-signerów, w celu osiągnięcia komfortowego poziomu komunikacyjnego w PJM wśród pracowników punktów obsługi studenta, punktów rekrutacyjnych, dziekanatach oraz rektoracie. Dodatkowo, Uczelnia planuje organizację cyklu eksperckich wykładów z zakresu polskiego języka migowego, jak również tożsamości społeczno-kulturowej Głuchych w Polsce.

Głównym zamysłem Uczelni jest jednak stworzenie przyjaznej atmosfery dla Głuchych i Słabosłyszących studentów, która wiąże ze sobą spełnienie ich potrzeb komunikacyjnych oraz pełną tolerancją nastawioną na odrębność językowo-kulturową Głuchych. W prostych słowach WSIU, drugim domem Głuchych.

Ponadto, otwartość Uczelni na nowe horyzonty, zdecydowanie i rzetelność w działaniach sprawia, iż Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności osiąga wyznaczone przez siebie cele. Takich partnerów szukamy!” - Michał Garncarek, właściciel Migaj Naturalnie

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, wieloletni członek Business Centre Club, należy do grona uczelni dynamicznie rozwijających się i otwartych na otoczenie zewnętrzne. Dba o to, aby programy na oferowanych kierunkach były nowoczesne i dostosowane do realiów biznesu, dzięki czemu absolwenci uczelni spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców, z których wielu współpracuje ze szkołą na co dzień. Dla studentów przymierzających się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dużą pomocą służy Studenckie Forum Business Centre Club, organizacja ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości poprzez udział w realnych projektach. Niekwestionowanym plusem uczelni jest też pojawienie się na jej terenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Każda osoba ma tu szansę sprawdzić się w roli przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę, przy znikomych początkowo kosztach działalności. To gwarantuje, że absolwenci WSIU opuszczając mury uczelni, posiadają kompetencje pożądane przez pracodawców, sami też mają duże szanse na stworzenie swojej własnej firmy.” - Krzysztof T. Borkowski, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC

„Od powstania Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności nasza placówka stanowi zaplecze edukacyjne dla studentów Pedagogiki.
Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z faktu iż możemy dzielić się ze studentami WSIU swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi pracy zawodowej,jednocześnie zdobywając od nich świeże spojrzenie i pomysły. Studenci Pedagogiki WSIU są mile widziani u nas jako wolontariusze, praktykanci oraz przyszli pracownicy, wspólnie realizujemy takie programy profilaktyczne jak Mam Haka na Raka, Szkoły dla ekorozwoju,  Dbajmy o przyszłość z OZE. ”Ewa Żaczek, Dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum ABiS

>> Więcej opinii Partnerów


Absolwent:

 • Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu: pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii; konieczną do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania, diagnozowania procesów edukacyjnych.
 • Potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą o prawidłowościach i zaburzeniach rozwojowych człowieka, niezbędną w działaniach praktycznych, zgodnych z obraną specjalnością, pogłębionego rozumienia kontekstów społecznych w pracy pedagogicznej.
 • Posiada umiejętność komunikacji społecznej oraz refleksyjnego namysłu nad własną działalnością zawodową.
 • Dla wszystkich kandydatów na studia I stopnia na kierunku Pedagogika formułowane są następujące wymagania: zamiłowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą lub (i) osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; otwartość; tolerancja; wrażliwość estetyczna

Moduły programu kształcenia:

 • moduł przedmiotów podstawowych, gdzie przyswajane są przez studentów: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w powiązaniu z treściami z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, teorii wychowania itp.;
 • moduł przedmiotów rozszerzających kształcenie, gdzie student ma możliwość rozszerzyć swoją wiedzę o treści związane z jego zainteresowaniami;
 • moduł pracy dyplomowej, dzięki któremu student przygotowuje się do praktycznego egzaminu dyplomowego;
 • moduł praktyk, dzięki któremu student uzyskuje przygotowanie praktyczne, poszerza oraz konfrontuje swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne z zastaną rzeczywistością w działaniu praktycznym, w instytucjach realizujących zadania: wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne, pomocowe i opiekuńcze.
 • moduł przedmiotów specjalnościowych, związanych z obraną przez studenta specjalnością pedagogiczną.
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowacza z gerontologią NOWOŚĆ
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne NOWOŚĆ
 • Instruktor Zdrowotnego Treningu Personalnego NOWOŚĆ
 • Przygotowanie do pracy w charakterze nauczycieli w przedszkolach, w szkołach podstawowych na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz w instytucjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na pracę z dziećmi.
 • Wszystkie przedmioty specjalnościowe łączone są z zajęciami metodycznymi, które także prowadzone są w placówkach przedszkolnych i klasach początkowych.
 • Kształcenie teoretyczne i praktyczne.
 • Oferta zajęć praktycznych (ćwiczeń i warsztatów) oraz praktyk zawodowych umożliwia zdobywanie doświadczeń niezbędnych w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania zintegrowanego oraz jest elementem inicjującym proces kształtowania się tożsamości zawodowej.
 • Specjalność ta daje kwalifikacje do pracy w żłobkach oraz uprawnienia do zakładania żłobków, przedszkoli niepublicznych i innych alternatywnych form opieki nad dzieckiem. Przygotowuje także do prowadzenia nadzoru pedagogicznego w tych instytucjach, zgodnie z podstawą prawną w tym zakresie.
 • Przesłaniem do powołania na kierunku jest rosnące zapotrzebowanie społeczne, zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich na pracę opiekuńczą nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także ludzi starszych.
 • Pogram kształcenia  zawiera treści z nauk społecznych, nauk medycznych, nauk kultury fizycznej.
 • Kształcenie teoretyczne i praktyczne.
 • Oferta zajęć praktycznych (pracowni i warsztatów) oraz praktyk zawodowych umożliwia zdobywanie doświadczeń oraz jest elementem inicjującym proces kształtowania się tożsamości zawodowej.
 • Możliwość podjęcia pracy w środowisku domowym ludzi starszych, w domach pomocy społecznej w kraju i za granicą, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub rozpocząć indywidualną działalność w tym obszarze rynku pracy

Jest to specjalność dająca uprawnienia nauczycielskie w zakresie wychowania fizycznego a także pedagogiczne z możliwością uzyskania tytułów instruktorskich w wybranych dyscyplinach sportowych. Dzięki decyzji o uruchomieniu powyższej specjalności nasi studenci staną się po studiach ekspertami w węższej i bardziej wyspecjalizowanej dziedzinie, co pomoże im szybciej odnaleźć się na rynku pracy.

Specjalność ta daje uprawnienia pedagogiczne i możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie sportem, spersonalizowanymi treningami i planami żywieniowymi postanowiliśmy na uruchomienie tejże specjalności. Dzięki obecności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji Angelica na terenie kampusu Uczelni stworzyliśmy idealne zaplecze edukacyjne i testowe do poszerzania swoich umiejętności i sprawdzenia swojego pomysłu na biznes.

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki