Studia podyplomowe EFS

rekrutacja2

Studia podyplomowe EFS

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 prowadzona jest od 15.06.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy – dla kierunków: Administrowanie sieciami komputerowymi oraz Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw (do pobrania), - dla kierunku: Bazy danych i analiza danych (do pobrania),
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu – dla kierunków: Administrowanie sieciami komputerowymi oraz Zarządzanie środowiskiem serwerowym przedsiębiorstw (do pobrania), – dla kierunku: Bazy danych i analiza danych (do pobrania),
 3. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
 4. dwie fotografie,
 5. kserokopia dowodu osobistego.

Nie pobieramy wpisowego.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 roku i będą prowadzone w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele.

 • Całkowity koszt studiów jest w 80% dofinansowany z EFS. Opłata, jaką wnosi student wynosi 954,67zł;
 • Studia liczą 2 semestry – 184 godz.;
 • Podczas zjazdu zapewniamy bezpłatny nocleg oraz wyżywienie;
 • Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów;
 • Dla uczestników przewidziane są bezpłatne podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wymogi kwalifikacyjne:

 • Ukończone studia wyższe I lub II stopnia;
 • Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw;
 • Umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478