Studia podyplomowe

rekrutacja2

Studia podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 prowadzona  jest od 15.04.2011 r. do 30.09.2011 r. w Wydziale Zamiejscowym WSinf w Opatówku przy ul. Parkowej 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy (do pobrania),
  2. oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
  4. dwie fotografie,
  5. kserokopia dowodu osobistego.

Nie pobieramy wpisowego.

Więcej informacji pod numerem telefonu:   62 76 18 478