Studia I stopnia

rekrutacja2

Studia I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia I stopnia:

 1. świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 2. podanie na obowiązującym formularzu WSInf (E-rekrutacja),
 3. 4 fotografie, (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 4. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu)
 5. potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia w Opatówku wnoszą opłaty na konto w Pekao S.A. VII O/Łódź nr 53 1240 2539 1111 0000 3938 6478.

Wysokość wpisowego i czesnego w roku akademickim 2011/2012

rodzaj opłaty Pedagogika
czesne 120,-zł
czesne miesięczne 260,-zł
wpisowe 0,-zł

Ulgi i zwolnienia

 1. W przypadku uiszczenia opłaty czesnego za cały rok przysługuje 3% upustu.
 2. Absolwentom WSInf w przypadku kontynuacji studiów na II stopniu przysługuje 10% zniżki w czesnym w czasie pierwszego semestru.
 3. Absolwentom LO ABIS przysługuje 10% zniżki w czesnym w czasie pierwszego semestru.
 4. Osobom, które przekonają:
  1. swojego znajomego/ych do studiowania w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, przysługuje 10% zniżki przy opłacie czesnego przez pierwszy semestr studiów,
  2. 10 osób do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, przysługuje 50% zniżki na czesne przez pierwszy semestr studiów,
  3. 20 osób do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, przysługuje zwolnionienie z opłat czesnego przez pierwszy semestr studiów,
  4. w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów choćby jednej osoby zniżka w czesnym nie przysługuje.
 5. W przypadku małżeństw, rodzeństwa oraz rodziców z dziećmi studiującymi w Uczelni każdy członek rodziny wnosi opłatę czesnego w wysokości 80% stawki podstawowej.

Zwiększenie opłat

Wysokość wpisowego i czesnego ulega zwiększeniu dla obcokrajowców do wysokości 110% obowiązujących opłat.

 

Załączniki 1-4 do regulaminu opłat WSInf w r. ak. 2011/2012

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 62 76 18 478