Studia podyplomowe dofinansowane z EFS

rekrutacja2

Studia podyplomowe dofinansowane z EFS

Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi w Opatówku INFORMATYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Oferujemy następujące trzy profile:

ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI PRZEDSIĘBIORSTW

Studia dotyczą projektowania i instalowania sieci, a także zarządzania siecią korporacyjną tak, żeby dane nie tylko były udostępniane wyłącznie upoważnionym użytkownikom ale żeby były bezpieczne i dobrze chronione. Bezpieczeństwo jest zapewniane m.in. przez regularne wykonywanie kopii zapasowych na wypadek zniszczenia oryginału a ochrona – to odporność sieci zarówno na zagrożenia wewnętrzne, pochodzące od niedoświadczonych użytkowników, jak i na zagrożenia zewnętrzne – ataki hakerów, krakerów i cyberwandali z jednej strony oraz na przenikanie wirusów, robaków, trojanów itp. – z drugiej.

BAZY DANYCH I ANALIZA DANYCH

Studia obejmują zagadnienia dotyczące administrowania, a także projektowania baz danych, głównie w oparciu o system bazodanowy Oracle 11g, jeden z najnowocześniejszych i najbardziej rozbudowanych współczesnych DBMS-ów (DataBase Management System). Oprócz podstaw języka deklaracyjnego SQL, służącego do komunikacji praktycznie z każdym DBMS-em, przedmiotem zajęć będzie również użycie do bardziej zaawansowanych zadań opracowanego przez Oracle języka proceduralnego PL/SQL, a także języka ogólnego zastosowania – Java.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SERWEROWYM PRZEDSIĘBIORSTW

Studia dotyczą zasad zarządzania serwerami w dwóch najbardziej rozpowszechnionych i zarazem wyraźnie odmiennych środowiskach – Windows i Unix/Linux. Serwery Windows będą reprezentowane przez system MS Windows Server 2008 a systemy otwarte – przez dystrybucje Linux i FreeBSD. W przypadku Windows szczególnie ważne będzie administrowanie niezwykle rozbudowaną obiektową bazą katalogową AD (Active Directory).

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2011 roku i będą prowadzone w systemie niestacjonarnym w soboty i w niedziele.

  • Całkowity koszt studiów jest w 80% dofinansowany z EFS. Opłata, jaką wnosi student wynosi   954,67zł;
  • Studia liczą 2 semestry – 184 godz.;
  • Podczas zjazdu zapewniamy bezpłatny nocleg oraz wyżywienie;
  • Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów;
  • Dla uczestników przewidziane są bezpłatne podręczniki i materiały dydaktyczne.

Wymogi kwalifikacyjne:

  • Ukończone studia wyższe I lub II stopnia;
  • Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw;
  • Umiejętność obsługi komputera na poziomie użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych studiów oraz zasad rekrutacji uzyskają Państwo pod nr telefonu (62) 76 18 478

Zapewniamy profesjonalizm naszej kadry akademickiej, wysoki poziom kształcenia, praktyczny dobór treści programowych oraz przyjazną i twórczą atmosferę studiowania.