Studia podyplomowe dla nauczycieli

rekrutacja2

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Informatyki przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu organizuje  w Opatówku 

STUDIA PODYPLOMOWE

dla wszystkich nauczycieli, którzy pragną wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

PODYPLOMOWE  STUDIA  KWALIFIKACYJNE  Z  MATEMATYKI

dają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach  ponadgimnazjalnych. Przygotowują do posługiwania się technologią informacyjną w nauczaniu matematyki.  

PODYPLOMOWE  STUDIA  KWALIFIKACYJNE Z  INFORMATYKI  I TECHNOLOGII  INFORMACYJNEJ

dają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkołach  ponadgimnazjalnych.

PODYPLOMOWE  STUDIA  KWALIFIKACYJNE – EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA

dają uprawnienia do nauczania nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w gimnazjum oraz w szkołach  ponadgimnazjalnych.

PODYPLOMOWE  STUDIA  KWALIFIKACYJNE  – PEDAGOGIKA  W  ZAKRESIE  WCZESNEJ  EDUKACJI

dają uprawnienia do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego.

PODYPLOMOWE  PEDAGOGICZNE  STUDIA  KWALIFIKACYJNE

dają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PODYPLOMOWE STUDIA – DORADZTWO ZAWODOWE

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, wyposażenie ich w zakres niezbędnej wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności doradczych oraz wyposażenie w szeroki zakres metod działania doradczego.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych studiów oraz zasad rekrutacji znajdziecie Państwo pod nr telefonu (62) 76 18 478

Zapewniamy profesjonalizm naszej kadry akademickiej, wysoki poziom kształcenia, praktyczny dobór treści programowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli oraz przyjazną i twórczą atmosferę studiowania.

Nauczyciel z uprawnieniami do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów
to dziś  standard,  jutro to będzie konieczność !