Studia II stopnia

rekrutacja2

Studia II stopnia

W roku akademickim 2011/2012 w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi zostaną uruchomione studia II stopnia z pedagogiki.

Absolwenci uzyskają tytuł magistra inżyniera informatyki lub magistra pedagogiki i otrzymają dyplom WSInf w Łodzi, z wpisem o ukończeniu studiów niestacjonarnych (taki sam jak absolwenci tradycyjnych studiów zaocznych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zamiejscowym WSInf w Opatówku ul. Parkowa 1, lub pod numerem telefonu: (62) 7618478.