Studia I stopnia

rekrutacja2

Studia I stopnia

Studia I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Opatówku odbywają się na dwóch kierunkach studiów:

  • Pedagogika (licencjackie).
  • Informatyka

w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).