Oferta

rekrutacja2

Oferta

Wyższa Szkoła Informatyki to jedna z największych uczelni informatycznych  działających w regionie łódzkim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Od 1997 roku Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi oraz w wydziałach zamiejscowych wykształciła kilkanaście tysięcy studentów. Wydział Zamiejscowy w Opatówku ukończyło już prawie dwa tysiące absolwentów informatyki oraz pedagogiki.
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do rozpoczęcia studiów w naszej Uczelni w roku akademickim 2011/2012. Będzie to już dwunasty rok kształcenia w Opatówku inżynierów informatyków oraz pedagogów i drugi rok prowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą, gdzie opisane są wszystkie realizowane dotychczas oraz planowane na następny rok specjalizacje.

Doskonała lokalizacja:  Opatówek to niewielka miejscowość położona 8 km od Kalisza przy trasie    do Sieradza. Uczelnia mieści się w niezwykle malowniczej dolinie rzeki Cieni, na skraju historycznego, dziewiętnastowiecznego parku. Wspaniałe, pełne zieleni otoczenie sprzyja chęci zdobywania wiedzy   i umożliwia relaks w przerwach między zajęciami.

Wysoka jakość kształcenia:  Gwarantujemy Państwu wysoki poziom kształcenia, który zawdzięczamy wspaniałej kadrze akademickiej oraz dobremu wyposażeniu uczelni. Naszą kadrę stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Ponad 80% naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich w WSInf w Łodzi lub w innych uczelniach w kraju, a także za granicą. Niektórzy nasi absolwenci realizują dziś swe pasje naukowe i są  na studiach doktoranckich różnych uczelni.  

Udogodnienia dla studentów:  Na terenie Uczelni funkcjonuje niewielki akademik, w którym każdy student przyjeżdżający z większej odległości może podczas zjazdu bardzo tanio wykupić nocleg. W bufecie zawsze można zjeść niedrogi, domowy obiad lub napić się kawy czy herbaty. Nie zapomnieliśmy też    o pomocy materialnej dla studentów – oferujemy  stypendia socjalne i naukowe. Dodatkowym atutem naszej Uczelni jest jej udział w kilku projektach współfinansowanych przez Fundusz Społeczny Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy całkowicie bezpłatnie zaproponować studentom  wiele dodatkowych zajęć i możliwości takich jak:

  • opieka psychologa i doradcy zawodowego;
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki (dla studentów I roku Informatyki);
  • szkolenia doskonalące tzw. „kompetencje miękkie”  takie jak: umiejętności negocjacyjne, organizacja   pracy i czasu   oraz zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
  • szkolenia nt. zarządzania projektami informatycznymi;
  • warsztaty i panele dyskusyjne z pracodawcami reprezentującymi różne branże;
  • zajęcia przygotowujące studentów do skutecznego poszukiwania zatrudnienia;
  • dostęp do bazy danych ofert pracy, praktyk i staży spływających do uczelni;
  • możliwość otrzymania przez studentów płatnych (z funduszy programu) staży w przedsiębiorstwach.