Dokumenty wewnętrzne

rekrutacja2

Dokumenty wewnętrzne

Lp.rodzaj opłatykwota w zł
1. duplikat indeksu 75,-
2. pełny wypis ocen z protokołu 50,-
3. częściowy wypis ocen z protokołu 30,-
4. wydanie dyplomu 80,-
5. wydanie odpisu dyplomu w języku obcym 100,-
6. wydanie duplikatu dyplomu 100,-
7. wydanie duplikatu legitymacji studenckiej 50,-
8. wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń*) 5,- (za 1 szt.)
9. wydanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie uprawnień instruktorskich 200,-

*) W przypadku wysyłki zaświadczenia drogą pocztową opłatę zwiększa się o koszt wysyłki

Dokumenty do pobrania

podanie do Dziekana

podanie do Dziekana o urlop dziekański

Podanie do Kwestora

Podanie do Kwestora - ulgi dla rodzeństw, małżeństw

podanie o przyjęcie na studia

podanie o poświadczenie bycia studentem

podanie o poświadczenie bycia absolwentem

podanie o zaświadczenie dla WKU

podanie o zaświadczenie do banku studenta ubiegającego sie o kredyt

Regulamin opłat