Informacja dla Studentów Oddziałów Zamiejscowych

rekrutacja2

poniedziałek, 18 sierpnia 2014 17:13

Informacja dla Studentów Oddziałów Zamiejscowych

Informacja dla Studentów Oddziałów Zamiejscowych
 
Kwestura WSiU w Łodzi informuje że ulegają zmianie indywidualne numery kont bankowych dla Studentów
Wydziałów Zamiejscowych.
Numer ten jest udostępniony w trybie on-line za pośrednictwem aplikacji Wirtualny Dziennik
Wszelkie wpłaty na dotychczasowe konta mogą być dokonywane do 30.09.2014 r.