Praca socjalna. Studia I stopnia. Opatówek - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Praca socjalna. Studia I stopnia. Opatówek

Praca socjalna - Studia I stopnia

 • Studia mają charakter interdyscyplinarny, dostarczają wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, resocjalizacji, prawa, nauk o zdrowiu, polityki społecznej- odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.
 • Studia mają charakter zawodowy.

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Stanowią również podstawę do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 • Asystent rodziny
 • Pracownik socjalny.

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • pracy w placówkach opiekuńczo-społecznych, z rodzinami zastępczymi, w domach pomocy społecznej
 • w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • w ośrodkach i placówkach wsparcia
 • w placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów
 • w zakładach karnych
 • w ośrodkach dla uchodźców
 • w licznych organizacjach pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem i diagnozowaniem wyżej wymienionych problemów.
   

Kształcimy w dwóch specjalnościach: Pracownik Socjalny i Asystent Rodziny.

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki