Kosmetologia - studia II stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Kosmetologia - studia II stopnia

Dlaczego warto wybrać KOSMETOLOGIĘ?

• Jedna z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii;

• Studia na czasie - Kosmetolog to zawód przyszłości!;

• Kieruenk po którym możesz pracowac na własny rachunek prowadząc własny gabinet bądź świadcząc usługi z zakresu kosmetologii;

• Niezwykle ciekawe i rozwojowe studia;

• Branża w której cały czas coś się dzieje - nie można narzekać na nudę;

• Zdobędziesz wrzechstronną wiedzę z zakresu zdrowotnej strony życia człwoieka;

• Szeroki wybór specjalności.

 

 ** Dla nowo przyjętych studentów Kosmetologii kurs makijażu permanentnego i masażu gorącymi kamieniami z dyplomami.***


Od nowego roku akademickiego 2016/2017 Uczelnia będzie współpracować z firmą HEBE - producentem innowacyjnych urządzeń kosmetycznych w zakresie testowania nowoczesnej aparatury kosmetycznej tej firmy, oraz wykorzystania jej w terapiach kosmetycznych.

Dla studentek Kosmetologii licencjackiej i magisterskiej naszej Uczelni zaplanowana jest sesja warsztatów z firmą AYCOM - producentem aparatury do salonów kosmetycznych w roku akademickim 2016/2017. Podczas warsztatów studentki będą miały okazję zapoznać się z budową i obsługą aparatów do oxybrazji, infuzji tlenowej, oraz masażu tlenowego, oraz praktycznym zastosowaniem ich w różnych terapiach kosmetycznych. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom.

 

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Posiadamy na terenie kompusu uczelni własne Centrum Rehabilitacji i Centrum Kosmetologii gdzie nasi studenci mogą odbywać praktyki oraz podjąć pracę;

• Niskie ceny, wysokie stypendia i rabaty;

• Jeżeli Twoim marzeniem jest własny salon kosmetyczny to na naszej Uczelni działa jeden z najnowocześniejszych Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - na preferencyjnych warunkach możesz testować własne pomsyły biznesowe;

• Super kadra;

• Studiują u nas studenci z całej Polski!;

• CERTYFIKOWANE, darmowe szkolenia dla naszych studentów;

• Do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową i to wszystko w jednym miejscu - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

 

Ponadto u nas możesz zdobyć dodatkową wiedzę, uprawnienia (certyfikaty) oraz poszerzyć swoje zainteresowania w zakresie:

 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ratownictwa wodnego
 • Nurkowania
 • Prowadzenia wycieczek szkolnych i opieki nad młodzieżą (kolonie, obozy)


Czas trwania: 2 lata – po zaliczeniu II semestrów i uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS – 120 pkt. studenci przystępują do obrony pracy magisterskiej.

Po skończeniu edukacji na studiach magisterskich studenci mogą podjąć naukę na studiach III stopnia lub na studiach podyplomowych.


Nasi partnerzy o nas:

"Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi od ponad roku. Uczelnie dba o swoich studentów i absolwentów zapewniając im. między innymi dodatkowe kursy i szkolenia. Wspólnie z naszą firmą organizowane są szkolenia dla studentów poszerzające ich wiedzę oraz rozwijające umiejętności praktyczne z zakresu fizjoterapii. Rekomendujemy WSIU dla osób chcących zdobyć rzetelne wykształcenie."Natalia Szubelek, fizjoterapeuta Medyczny dla Dzieci

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, wieloletni członek Business Centre Club, należy do grona uczelni dynamicznie rozwijających się i otwartych na otoczenie zewnętrzne. Dba o to, aby programy na oferowanych kierunkach były nowoczesne i dostosowane do realiów biznesu, dzięki czemu absolwenci uczelni spełniają oczekiwania przyszłych pracodawców, z których wielu współpracuje ze szkołą na co dzień. Dla studentów przymierzających się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dużą pomocą służy Studenckie Forum Business Centre Club, organizacja ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości poprzez udział w realnych projektach. Niekwestionowanym plusem uczelni jest też pojawienie się na jej terenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Każda osoba ma tu szansę sprawdzić się w roli przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę, przy znikomych początkowo kosztach działalności. To gwarantuje, że absolwenci WSIU opuszczając mury uczelni, posiadają kompetencje pożądane przez pracodawców, sami też mają duże szanse na stworzenie swojej własnej firmy.” - Krzysztof T. Borkowski, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej BCC

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi aktywnie wspiera rozwój postaw pro przedsiębiorczych wśród swoich studentów. Wpływa na wzrost kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu w kraju i zagranicą oraz pozwala testować swoją wiedzę w praktyce. Cieszymy się, że WSIiU będąc partnerem Łódzkiego oddziału Business Link współpracuje z nami przy projektach mających znaczenie z punktu widzenia nie tyle pracowników, co pracodawców.„ - Cezary Stacewicz , Chief Product Officer Business Link Poland oraz Manager Business Link Łódź.

>> Więcej opinii Partnerów

 

Absolwent:

 • Potrafi właściwe zdiagnozować stan cery, zaplanować i profesjonalnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 • Ma kwalifikacje do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo:
 • Jest przystosowany do kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych;

- organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego;
- pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości i pielęgnację ciała i urody.

 • Posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się ogólna wiedzą z zakresu podstaw nauk biomedycznych i promocji zdrowia oraz szczegółową wiedzę z zakresu kosmetologii,
 • Dostrzega ścisły związek kosmetologii z naukami medycznymi w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą, zwłaszcza w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • Posiada umiejętności planowania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem i uwzględniać indywidualne wskazania i przeciwwskazania zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • Posiada wiedzę dotyczącą właściwości biologicznych i kosmetycznych poszczególnych składników kosmetyku oraz przewidzieć efekty ich pożądanego i niepożądanego działania,
 • Posiada umiejętność właściwego doboru metod i środków kosmetycznych dla każdej osoby poddawanej zabiegom kosmetycznym,
 • Posiada niezbędną wiedzę pozwalającą ocenić kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych i właściwości użytkowych,
 • Posiada kompetencje pozwalające nadzorować prawidłowe stosowanie metod i środków kosmetycznych,
 • Posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii. w tym zarządzania i marketingu, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kosmetologii,
 • Ma świadomość konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i będzie przygotowany do podjęcia badań naukowych oraz studiów doktoranckich.
 • Absolwenci studiów drugiego stopnia (magisterskich) posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 ESO, KJ, RE posługując się językiem specjalistycznym w zawodzie kosmetologa.

Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej i centra Spa.
 • samodzielne uruchomienie działalności oraz jej prowadzenie.

Absolwenci są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach III stopnia, jak również są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i do pracy w zespołach naukowych.

 • Odnowa biologiczna
 • Kosmetologia estetyczna

Odnowa biologiczna

 • To świadome działanie na ustrój przy pomocy różnych naturalnych środków środowiskowych, mających na celu ułatwienie, przyśpieszenie i wzmożenie fizjologicznych procesów wypoczynkowych powiększeniem zdrowia i wydolności człowieka.
 • Studenci tej specjalności będą zapoznawali się z wiedzą z zakresu aktywizacji procesów wypoczynkowych, profilaktyki i zmniejszania skutków przeciążeń pierwotnych, oraz hartowania organizmu w warunkach środowiskowych poprzez pobudzanie układu odpornościowego i odporności psychofizjologicznej osoby.
 • Studenci zapoznają się z podstawowymi programami odnowy biologicznej, kuracji odchudzających, oraz programami regeneracji zdrowia realizowanymi przez ośrodki odnowy biologicznej i ośrodki SPA.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Odnowa biologiczna":

 • Elementy psychologii klinicznej
 • Zasady racjonalnego odżywiania
 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej
 • Masaże orientalne
 • Pracownia zabiegów odnowy biologicznej
 • Zarządzanie ośrodkami odnowy biologicznej
 • Nowoczesne metody kształtowania sylwetki i postawy ciała

Kosmetologia estetyczna

 • Kosmetologia estetyczna to dział Kosmetologii który zajmuje się zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze zorientowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry.
 • Poza problematyką starzenia kosmetologia estetyczna zajmuje się również korektą szeroko pojętych defektów kosmetycznych takich jak: blizny, cellulit, rozstępy.
 • Studenci tej specjalności będą zgłębiać wiedzę z zakresu patologii skóry, sposobów ich leczenia, oraz metod ich korygowania.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Kosmetologia estetyczna":

 • Kosmetyki pochodzenia naturalnego
 • Suplementy diety w kosmetologii
 • Pracownia kosmetologii leczniczej
 • Stylizacja i analiza kolorystyczna
 • Pracownia kosmetologii estetycznej
 • Pielęgnacja i upiększanie włosów
 • Profilaktyka zdrowotna

Przedmioty realizowane w ramach studiów (podstawowe):

 • Wychowanie fizyczne
 • Onkologia dermatologiczna
 • Technologia formy kosmetyków
 • Elementy perfumiarstwa
 • Dermatologia i alergologia
 • Metodologia badań analitycznych w kosmetologii
 • Przepisy prawne dotyczące kosmetyków w Polsce i Unii Europejskiej
 • Warsztaty kompetencji komunikacyjnych
 • Wybrane zagadnienia chorób wewnętrznych
 • Endokrynologia
 • Fizykochemia w kosmetologii
 • Substancje lecznicze w kosmetykach
 • Patomorfologia
 • Toksykologia kosmetyków
 • Podstawy chirurgii plastycznej i estetycznej
 • Chemiczne i fizyczne metody badania kosmetyków
 • Przemysłowa technologia kosmetyków
 • Metody aplikacyjne badania kosmetyków
 • Wybrane zagadnienia z farmakologii
 • Elementy z biotechnologii
 • Rehabilitacja
 • Seminarium magisterskie
Jestem studentką V semestru kosmetologii na WSINF, studia niestacjonarne.
Prowadzę gabinet kosmetyczny od 12 lat i posiadam wiedzę i duże
doświadczenie w swojej pracy, ale chcąc poszerzać wiedzę w dziedzinie
kosmetologii postanowiłam skończyć studia na tym kierunku. Zebrałam opinie o
różnych łódzkich uczelniach i WSIU wypadł najlepiej.
Jestem bardzo zadowolona z zajęć merytorycznych i praktycznych. Nasza
uczelnia posiada bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Doskonały program nauczania, w którym zostały uwzględnione najnowsze
technologie kosmetologiczne i z medycyny estetycznej. Dobrze urządzone i
wyposażone pracownie do zajęć praktycznych spełniły moje oczekiwania.
Uczelnia pozwoliła mi poszerzyć wiedzę potrzebną do pracy w moim zawodzie.
Z czystym sumieniem polecam studia na WSIU.

Monika Zjawiona, studentka

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Od nowego roku akademickiego 2016/2017  Uczelnia będzie współpracować z firmą HEBE producentem innowacyjnych urządzeń kosmetycznych w zakresie testowania nowoczesnej aparatury kosmetycznej tej firmy, oraz wykorzystania jej w terapiach kosmetycznych.

 

Dla studentek Kosmetologii licencjackiej i magisterskiej naszej Uczelni zaplanowana jest sesja warsztatów z firmą AYCOM - producentem aparatury do salonów kosmetycznych w roku akademickim 2016/2017. Podczas warsztatów studentki będą miały okazję zapoznać się z budową i obsługą aparatów do oxybrazji, infuzji tlenowej, oraz masażu tlenowego, oraz praktycznym zastosowaniem ich w różnych terapiach kosmetycznych. Na zakończenie warsztatów dyplom.

 

Dla nowo przyjętych studentów Kosmetologii  kurs makijażu permanentnego i masażu gorącymi kamieniami z dyplomami. - ten tekst na zajawkę na stronę.

 

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki