Zrealizowane projekty - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Zrealizowane projekty

środa, 20 lipca 2011 09:31

Rachunkowość budżetowa bez tajemnic

Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej sektora budżetowego z zastosowaniem programu komputerowego Progman lub Vulcan Szkolenie umożliwi przyswojenie i opanowanie przez słuchacza wiadomości z rachunkowości finansowej budżetowej jako specyficznego rodzaju rachunkowości, stosowanego w jednostkach zaliczanych do sektora…
środa, 20 lipca 2011 09:30

Księgowy - zawód z przyszłością

Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu podstaw rachunkowości z zastosowaniem programu komputerowego Symfonia. Szkolenie umożliwi opanowanie wiadomości z rachunkowości finansowej jako rodzaju ewidencji gospodarczej (rejestracji) zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników działalności podmiotów gospodarczych, wyrażonej w formie…
Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu finansów w przedsiębiorstwie z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy finansowej. Szkolenie umożliwi opanowanie wiadomości z finansów przedsiębiorstwa, poznanie mechanizmów zarządzania finansami w firmie. Zdobyta w czasie kursu wiedza pozwali, na podstawie analizy…
W okresie od Stycznia do Marca 2010r. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi zrealizowała projekt pod nazwą „WIRTUALIZACJA LABORATORIÓW KOMPUTEROWYCH”. Dofinansowanie stanowiące 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych zostało pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: IV…
Wsparcie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli poprzez realizację Studiów Podyplomowych wspartych kursem doskonalącym W ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkolę Informatyki w Łodzi w partnerstwie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zostaną zrealizowane BEZPŁATNE studia podyplomowe dla nauczycielek i nauczycieli…
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki