Rachunkowość budżetowa bez tajemnic - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

środa, 20 lipca 2011 09:31

Rachunkowość budżetowa bez tajemnic

Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej sektora budżetowego z zastosowaniem programu komputerowego Progman lub Vulcan

Szkolenie umożliwi przyswojenie i opanowanie przez słuchacza wiadomości z rachunkowości finansowej budżetowej jako specyficznego rodzaju rachunkowości, stosowanego w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, mogących mieć formę jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego czy funduszu celowego. Po ukończeniu kursu słuchacz nabędzie umiejętności sprawnego poruszania się w zakresie ustawy o finansach publicznych, rozporządzeniach Ministra Finansów, zdobędzie wiedzę w zakresie specyfiki rachunkowości budżetowej oraz zapozna się z programami komputerowymi wykorzystywanymi jest w jednostkach sektora finansów publicznych do usprawnienia pracy. Zdobyte umiejętności pozwolą słuchaczowi na podjęcie pracy na stanowisku księgowego w jednostce sektora finansów publicznych.

Zajęcia odbywać się będą odbywać się w formie wykładów, warsztatów praktycznych, zajęć komputerowych.


czas trwania:

140 godz. lekcyjnych – 120 godzin teoria z warsztatami praktycznymi + 20 godzin program Progman lub Vulkan (do wyboru).

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem, po zaliczeniu, którego uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu.
W trakcie szkolenia przewidziane są dwa kontrolne testy sprawdzające poziom opanowania wiedzy.
harmonogram zajęć:
Odbędą się 2 edycje kursu:

  • POPOŁUDNIOWA w miesiącach XI-IV w godzinach popołudniowych – 1 grupa 20 osób
  • WEEKENDOWA w miesiącach III-VIII, sobota/niedziela – 1 grupa 20 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla dorosłych osób pracujących z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych), chcących się przekwalifikować/zdobyć dodatkowe umiejętności, aby zabezpieczyć się przed wypadnięciem z zatrudnienia/dopracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego lub osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu finansów. Pierwszeństwo przy zapisywaniu będą miały osoby po 45 roku życia.

Rekrutacja od 01 października 2009 r.

  • Rekrutacja na edycję pierwszą została zakończona.
  • Rekrutacja na edycję drugą została zakończona.

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY WE WRZEŚNIU 2010

Strona Internetowa Projektu
http://info.wsinf.edu.pl/funduszeeuropejskie/

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki