Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem Excella - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

środa, 20 lipca 2011 09:29

Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem Excella

Celem projektu jest organizacja szkolenia z zakresu finansów w przedsiębiorstwie z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy finansowej.

Szkolenie umożliwi opanowanie wiadomości z finansów przedsiębiorstwa, poznanie mechanizmów zarządzania finansami w firmie. Zdobyta w czasie kursu wiedza pozwali, na podstawie analizy sprawozdania finansowego, ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, ocenić kondycję finansową przyszłego kontrahenta oraz podejmować właściwe decyzje finansowe w firmie.

Zajęcia odbywać się będą odbywać się w formie wykładów, warsztatów praktycznych, zajęć komputerowych.

czas trwania:
140 godz. lekcyjnych – 120 godzin teoria z warsztatami praktycznymi + 20 godzin wykorzystania pracy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel do analizy finansowej.

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem, po zaliczeniu, którego uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu. W trakcie szkolenia przewidziane są dwa kontrolne testy sprawdzające poziom opanowania wiedzy.
harmonogram zajęć:
Odbędą się 2 edycje kursu:

  • POPOŁUDNIOWA w miesiącach XI-IV w godzinach popołudniowych – 1 grupa 20 osób
  • WEEKENDOWA w miesiącach III-VIII, sobota/niedziela – 1 grupa 20 osób

Szkolenie przeznaczone jest dla dorosłych osób pracujących z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych), chcących się przekwalifikować/zdobyć dodatkowe umiejętności, aby zabezpieczyć się przed wypadnięciem z zatrudnienia/dopracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego lub osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu finansów. Pierwszeństwo przy zapisywaniu będą miały osoby po 45 roku życia

Rekrutacja od 01 października 2009 r.

  • Rekrutacja na edycję pierwszą została zakończona.
  • Rekrutacja na edycję drugą została zakończona.

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY WE WRZEŚNIU 2010

Strona Internetowa Projektu
http://info.wsinf.edu.pl/funduszeeuropejskie

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki