Wirtualizacja laboratoriów komputerowych - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

środa, 20 lipca 2011 09:28

Wirtualizacja laboratoriów komputerowych

W okresie od Stycznia do Marca 2010r. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi zrealizowała projekt pod nazwą „WIRTUALIZACJA LABORATORIÓW KOMPUTEROWYCH”.

Dofinansowanie stanowiące 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych zostało pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.

Projekt przyczynił się do utworzenia centralnego systemu zasobów wirtualnych, dzięki temu słuchacze studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i e-learningowych Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi będą korzystać z wirtualnych maszyn.

Strona Internetowa Projektu

http://info.wsinf.edu.pl/funduszeeuropejskie

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki